Hymn do miłości ojczyzny to dość znany i często cytowany utwór, zwłaszcza jego początek.

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny.
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Hymn do miłości ojczyzny powstał w 1774 r. Kreuje nowy, oświeceniowy model patrioty, w pewien sposób ustosunkowując się do nowej sytuacji – początków niewoli, akceptuje „rekwizyty”, których dotąd w liryce patriotycznej nie było, jak choćby „pęta”, „więzy”. Niedługo romantyzm będzie korzystał z nich w całej pełni. Hymn do miłości ojczyzny jest jednym z ważniejszych utworów patriotycznych polskiej poezji, zestawianym z Inwokacją Mickiewicza, z wierszem Kasprowicza Rzadko na moich wargach i z Norwidowskim hasłem: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Zobacz:

Ignacy Krasicki – Hymn do miłości ojczyzny

https://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/hymn-do-milosci-ojczyzny-2

Poezja i propaganda: Analiza i interpretacja porównawcza Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.

Na czym polega wartość twórczości Ignacego Krasickiego?