Portret arystokracji znajdujemy w Lalce Bolesława Prusa. Jest to zbiorowisko rozmaitych osobowości:

 • Łęccy (Izabela i jej ojciec),
 • Krzeszowscy (baron i baronowa),
 • Ochocki,
 • hrabina Zasławska,
 • Kazio Starski,
 • Hrabia – zalotnik Izabeli…

Jest to obraz barwny: piękni, delikatni, subtelni ludzie w szykownych strojach i powozach z herbami, znający kilka języków, wykształceni, mający odpowiednie maniery. Słowem, bardzo malownicza warstwa.

Przyjrzyjmy im się bliżej.

 • Snobizm i egoizm panny Izabeli poraża.
 • Jej papa – człowiek nawet miły, ale właściwie bezmyślny bankrut, który strwonił majątek. Wielkie mniemanie Łęckich o sobie, kultywowanie tradycji nie zmienia faktu, że rodowe srebra muszą iść pod zastaw.
 • Jak zachowują się zalotnicy panny Izabeli? Gdy plotka głosi, że panna nie ma posagu, znikają bez pożegnania, gdy z kolei wieść niesie, że jednak Łęccy mają gotówkę – wracają przymilni, starsi panowie z bokobrodami, a nawet obślimaczeni starcy. Świadczy to o wychowaniu, niesmacznym handlu małżeńskim, braku szczerości uczuć. Lecz wszyscy oni, bez względu na wiek i wygląd, lepsi są w oczach Izabeli niż Wokulski. Należą do tej samej kasty! Jest to bowiem kasta zamknięta, która niechętnie wpuszcza w swoje kręgi intruzów, nie łamie sztywnych konwenansów – nawet w okolicznościach towarzyskich, nie mówiąc o związkach małżeńskich.
 • Zdarzają się także arystokratyczne dziwadła – te są zabawne, chociaż, owszem, grzeszą wadami takimi jak kłótliwość, egocentryzm, rozrzutność lub skąpstwo. Takimi ludźmi są Krzeszowscy, przy czym baronowa może pochwalić się aktorskimi talentami w odgrywaniu histerycznych ról, które sobie wymyśla i wybitną zdolnością do intryg. Intrygowanie to zresztą rzecz modna w arystokratycznych kręgach.
 • Młody Ochocki i stara hrabina Zasławska to szlachetne typy – młodzieniec żyje manią nauki, staruszka bolesnymi wspomnieniami.
 • Inną dziedziną okazuje się sfera sercowa arystokratów: oto żenią się dla pieniędzy i tytułu, zdradzają potem nie tyle z miłości, co z nudów czy dla panującej mody. Przykładem takiego zmanierowanego łowcy serc jest Kazio Starski.
 • Przy tym wszystkim arystokracja, zamknięta w swoim kręgu, jest nieczuła na biedę i nieszczęścia innych klas społecznych. Uzurpuje sobie prawo do przewodzenia narodowi, lecz obce są jej jego bolączki i choroby.

 

Ocena nie wypada zatem najlepiej. Barwnie, z tradycją, lecz niezbyt szlachetnie i pożytecznie jawi się ta klasa społeczna w polskiej literaturze. Pisarze dostrzegają jej zepsucie, alarmują o leczenie – bo przecież arystokracja to część ówczesnego organizmu społecznego. Pisarze – w liczbie mnogiej, bo Lalka Prusa choć jest dziełem w tej kwestii reprezentatywnym, nie jest jedyna. Są arystokraci w Nad Niemnem, Andrzejowa Korczyńska, jej syn Zygmunt i pan Różyc. Są w Rodzinie Połanieckich Sienkiewicza, w Anielce Prusa i wszędzie potwierdza się ten sam obraz i ta sama diagnoza.

Uwaga! Arystokracja pojawiła się już w polskiej literaturze, i jeszcze się pojawi.

 • w Dziadach (Salon warszawski)
 • w Panu Tadeuszu (ród Horeszków, Hrabia)
 • w Wiernej rzece Stefana Żeromskiego (książę Odrowąż)
 • w Karierze Nikodema Dyzmy Dołęgi-Mostowicza
 • w Balu w operze Tuwima
 • w Operetce Witolda Gombrowicza

Nigdzie nie otrzymuje wyidealizowanego lub pochlebnego portretu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Izabela Łęcka – bohaterka Lalki

Zaprezentuj świat postaci opisanych w Lalce Bolesława Prusa

Izabela Łęcka – famme fatale czy romantyczna, niedościgniona kochanka?