Badacz i znawca tej epoki – Jerzy Ziomek – napisał:

[…] dzieje renesansu można śledzić jako historię wszelkiego rodzaju odkryć: geograficznych, filologicznych, archeologicznych, odkryć odrębności jednostki w stosunku do natury, społeczeństwa, Boga.

I faktycznie, odkryć było w renesansie mnóstwo. Kolumb i jego następcy odkryli nowe lądy, Kopernik zszokował świat stwierdzeniem, że centrum wszechświata jest Słońce, a Ziemia i inne planety krążą dookoła niego – na nowo odkrył Kosmos. Człowiek odkrył, że dzięki miłości, wolności i poczuciu własnej godności jest Człowiekiem – doskonałym tworem Boskim. Ludzie renesansu na nowo odkryli antyk, odkopali starożytne teksty i zaczęli je tłumaczyć na nowo, co sprzyjało rozwojowi nauk filologicznych. W epoce odrodzenia doszło też do rewolucji w Kościele – odkrywanie na nowo Boga przez indywidualną interpretację Biblii.

Wielkie odkrycia epoki:

  • Przewrót kopernikański: teoria heliocentryczna zamiast geocentrycznej. Kopernik w dziele O obrotach sfer niebieskich dowodzi, iż to Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie.
  • Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę (1492).
  • Ferdynand Magellan podróżuje dookoła świata (1522).

 

Zobacz:

RENESANS W POLSCE – TABELA

Renesans w Polsce – charakterystyka epoki

Scharakteryzuj renesansowe koncepcje życia w świetle poznanych utworów

Renesans – TEST 1