• Ogromny wpływ na kształtowanie się epoki renesansu miał Erazm z Rotterdamu. Głosił on, że człowiek jest z natury dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy. Propagował także ideę irenizmu, która jest pochwałą pokoju, przeciwstawienia się wszelkim waśniom, wojnom i kłótniom. Znanym dziełem Erazma z Rotterdamu jest Pochwała głupoty. W utworze tym narratorem jest Głupota, która prześmiewa ludzką tępotę.

[…] czy jest co głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?

  • Ciekawe, lecz dość kontrowersyjne poglądy głosił Niccoló Machiavelli, autor dzieła pt. Książę. Umieścił tam doktrynę polityczną zalecającą w postępowaniu fałsz, podstęp, przemoc, brak skrupułów, jeśli tylko wymaga tego interes kraju. Dobro publiczne, państwo to ideał, który wymaga, aby cel uświęcał środki. Władca musi być lwem i lisem, prócz siły i odwagi potrzebne są mu chytrość i przebiegłość. Od nazwiska tego twórcy pochodzi doktryna zwana makiawelizmem. (Skojarz Konrada Wallenroda i dwa sposoby walki: „trzeba być lisem i lwem”.
  • Tomasz Morus, autor Utopii. Utopia to dzieło prezentujące idealny ustrój na wyspie Utopii, gdzie panuje życie zgodne z naturą, nie jest potrzebny pieniądz, istnieje tam równość między ludźmi. Od niego pochodzi określenie utopijny, czyli nierealny, niemożliwy do spełnienia, istniejący tylko w wyobraźni. Bo i całkiem nierealny był pomysł Morusa. Nie ma idealnego ustroju państwowego, ludzie są „równi i równiejsi”, a pieniądz jest nam potrzebny do zaspokajania swojej próżności i do… życia.

Uwaga
Wśród najwybitniejszych myślicieli filozofii neoplatońskiej należy wymienić tłumacza dzieł Platona na łacinę, Marsiliso Ficino, oraz genialnego młodzieńca, który znał kilkanaście języków i był autorem słynnej Mowy o godności człowieka – Giovanniego Pico della Mirandolę.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Renesans – TEST 4

 

Twórcy renesansu

Twórcy renesansu francuskiego

Związki kultury renesansu z antykiem