1. Który z renesansowych myślicieli zajmował się godnością ludzką?

a) Galileusz
b) Pico della Mirandola
c) Erazm z Rotterdamu

2. Opisywanie miłości jako uczucia pełnego sprzeczności jest typowe dla:

a) petrarkizmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) pieśni miłosnej

3. Który z gatunków literackich nie pochodzi z renesansu?

a) figlik
b) fraszka
c) dialog

4. W jakim utworze „na ołtarzu jajca liczą”?

a) we fraszce O żywocie ludzkim
b) w Krótkiej rozprawie…
c) w Pieśni świętojańskiej o sobótce

5. Cechą literatury renesansu nie jest:

a) manichejska postawa życiowa
b) respektowanie poetyki Arystotelesa
c) dominacja problematyki świeckiej

6. Elegię o sobie samym do potomności napisał:

a) Łukasz Górnicki
b) Klemens Janicki
c) Jan Dantyszek

7. Idylla to inna nazwa:

a) sielanki
b) fraszki
c) epigramatu

8. Sielankę realistyczną Żeńcy napisał:

a) Szymon Zimorowic
b) Szymon Szymonowic
c) Jan Kochanowski

9. Kto w swoim utworze użył przysłowia „Polak mądr po szkodzie”?

a) Jan Kochanowski
b) Mikołaj Rej
c) Andrzej Frycz-Modrzewski

10. Kto namalował Wenus w muszli, wychodzącą z morza?

a) Rafael
b) Botticelli
c) Tycjan

11. Typowo renesansowym miastem w Polsce jest:

a) Kraków
b) Tarnów
c) Zamość

12. Kto był twórcą utopii?

a) Tomasz Morus
b) Erazm z Rotterdamu
c) Franciszek Rabelais

13. Kto stworzył najbardziej nowoczesną koncepcję państwa w renesansowej Polsce?

a) Stanisław Orzechowski
b) Andrzej Frycz Modrzewski
c) Jan Łaski

14. Kto nie chciał pisać „gęsim językiem”?

a) Jan Ostroróg
b) Jan Kochanowski
c) Mikołaj Rej

15. Jaka postać jest antywzorem patrioty w Odprawie posłów greckich?

a) Antenor
b) Priam
c) Aleksander (Parys)

16. Co było główną innowacją w Trenach Jana Kochanowskiego?

a) wprowadzenie części refleksyjnej
b) dedykowanie cyklu osobie prywatnie ważnej dla autora
c) połączenie pierwiastków renesansowych i barokowych

17. Co jest cechą dramatu szekspirowskiego?

a) zredukowanie chóru
b) wprowadzenie bohatera negatywnego
c) rezygnacja z fatum

18. Kim jest Bóg w renesansie?

a) artystą
b) dobrotliwym sędzią
c) wszechobecnym duchem

19. Kto był twórcą teorii predestynacji?

a) Arianie
b) Kalwin
c) Luter

20. Komu zawdzięczamy termin „włoszczyzna”?

a) Kochanowskiemu
b) Petrarce
c) królowej Bonie

 

Odpowiedzi

1 b), 2 a), 3 c), 4 b), 5 a), 6 b), 7 a), 8 b), 9 a), 10 b), 11 c), 12 a), 13 b), 14 c), 15 c), 16 b), 17 c), 18 a), 19 b), 20 c)

Zobacz:

Renesans – TEST 3

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 1

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 2

TEST Treny

Test z wiedzy o Trenach Kochanowskiego z komentarzem

Renesans – TEST 1

Maturalna wiedza o renesansie

Charakterystyka renesansu

Cechy epoki renesansu