Twórcy renesansu

Erazm z Rotterdamu

O NIM:

 • Bardzo wykształcony, rodem z Holandii, zakonnik augustianów, nieślubny syn pewnej doktorówny i księdza!
 • Znany i popularny już w swoich czasach.
 • Uważany za największego humanistę nie-Włocha, zwany księciem humanistów.
 • Propagował kulturę antyku.
 • Obywatel świata: podróżował po Europie, mieszkał w Anglii, we Francji, Włoszech.
 • Dzieło życia: Pochwała głupoty.
 • Dzisiejsze systemy edukacji opierają się jeszcze na jego poglądach.

ON:

 • Podstawą wychowania człowieka jest edukacja humanistyczna.
 • Wojny są złem – także te w imię Chrystusa.
 • Tylko głupcy wiedzą wszystko i nigdy się nie mylą.
 • Najważniejszy nakaz Chrystusa to miłość bliźniego, daleko ważniejszy niż ceremonie kościelne.
 • Antyk i chrześcijaństwo to dwa źródła edukacji Europejczyka.
 • Nowy Testament powinni czytać wszyscy w swoim języku.

 

Leonardo da Vinci

O NIM:

 • Geniusz epoki, wielki artysta włoskiego renesansu.
 • Jego miasta: Florencja, Mediolan, ale umiera we Francji.
 • Podręcznikowy przykład umysłu renesansowego: zajmuje się medycyną, inżynierią, mechaniką, badaniem ziemi i przyrody, fizyką, projektowaniem maszyn.
 • Bada anatomię człowieka.
 • Śmiałe pomysły: maszyna latająca, czołg, przyrząd do mierzenia siły wiatru…
 • Był niezwykle silny – bez trudu łamał podkowy.
 • Dzieła życia: Mona Liza, Ostatnia Wieczerza, Dama z łasiczką…

ON:

 • Malarstwo jest najważniejszą ze sztuk.
 • Artysta to odkrywca.
 • Zadaniem sztuki jest naśladowanie natury.
 • Natura to doskonałe dzieło Boga.
 • Człowiek powinien kierować się badaniem, doświadczeniem, obserwacją świata.
 • Malarz musi znać dokładnie anatomię ludzkiego ciała.

 

Michel de Montaigne

(czyt. miszel de mąteń)

O NIM:

 • Wzorcowy reprezentant humanizmu we Francji.
 • Autor Prób (Essais), twórca nowego gatunku – eseju.
 • Dzieło życia: Próby, swoisty dziennik wewnętrznego życia samotnego myśliciela.
 • Jako człowiek 38-letni zamyka się w swoim zamku Montaigne w okolicy Bordeaux, by oddać się rozmyślaniom.
 • W słynnym Chateau Montaigne spędza 21 lat, tam – na trzeciej kondygnacji wieży – ma ukochaną bibliotekę, gdzie oddaje się lekturze i pisaniu.
 • Gdy tworzy swoją myśl o rozumnym człowieku i radości życia, za murami jego zamku szaleje krwawa wojna domowa (religijna, z hugenotami).
 • Nieprawdą jest, że całkowicie odciął się od świata – sprawował urząd mera Bordeaux, wybrał się w podróż do Rzymu, źródła humanizmu.
 • Kształtował poglądy i postawy ludzi swojej epoki i potomnych.
 • Zachwycał się dziełami starożytnych filozofów i historyków – odkrywał ich dla swojej epoki.
 • Ujmuje w słowa myśl nowej epoki. Francuski renesans – to Montaigne!

ON:

 • Pisarze mówią o sobie, strojąc się w cudze piórka… Ja mówię sam, we własnym imieniu (daje oryginalne dzieło, podpisuje je własnym nazwiskiem).
 • Człowiek, myśląc o bliźnich, poznaje samego siebie.
 • W drugim człowieku przeglądasz się jak w lustrze.
 • Raduję się, że jestem istotą rozumną, cieszę się życiem.
 • Nikt nie jest wolny od mówienia bredni.
 • Kocham Paryż, lecz Rzym to symbol losów ziemskiej cywilizacji.
 • Jak szukać mądrości? Przez obcowanie z bliźnimi, lekturę ich myśli i zwiedzanie cudzoziemskich krajów.
 • Dzicy to my! Hiszpańscy konkwistadorzy niszczą cywilizację wyższą od naszej…
 • Wojna to przemoc i śmierć. Widziałem wieśniaków zmuszonych do kopania sobie grobu, tortury, masakrę! Żołdacy chcieli wedrzeć się do mojego zamku!

 

Giovanni Pico della Mirandola

O NIM:

 • Genialny erudyta.
 • Absolwent Akademii Platońskiej we Florencji – matki humaniz­mu włoskiego.
 • W pełni ujmuje myśl renesansu florenckiego.
 • Znawca kultur starożytnego Wschodu.
 • Dzieło życia: O godności człowieka – wyraz indywidualizmu renesansowego.

ON:

 • Wykażę, że myśl mędrców wszystkich czasów jest zbieżna z chrześcijaństwem.
 • Bóg jest artystą, stwórcą świata, architektem.
 • Bóg umieścił człowieka pośrodku świata.
 • Bóg dał człowiekowi wolną wolę.

 

Mikołaj Kopernik

O NIM:

 • Najważniejsza postać polskiej nauki renesansu (a może nie tylko polskiej i nie tylko renesansu!).
 • Umysł geniusza – przewrót kopernikański to rewolucja w wiedzy o kosmosie!
 • Wszechstronnie wykształcony – prawnik, astronom, medyk, filozof, ekonomista.
 • Uczelnie: Akademia Krakowska, Padwa, Bolonia, Ferrara.
 • Jego miasta: Toruń, Frombork.
 • Jest skromnym kanonikiem kapituły warmińskiej.
 • Obserwuje, bada i wykłada system heliocentryczny!!! Dowodzi, że Ziemia porusza się wokół Słońca. Jako pierwszy potrafi taki pomysł poprzeć naukowymi argumentami. Wpływa na światopogląd renesansu.
 • Ziemia w ruchu, a z nią człowiek w ruchu! Gdzie zatem Bóg? Dotychczasowa struktura przestaje być stabilna.
 • Dzieło życia: O obrotach sfer niebieskich, 1543.

ON:

 • Arystoteles i Ptolemeusz nie mieli racji: to nie Ziemia jest w centrum!
 • Wszechświat jest kulą, a planety krążą wokół Słońca po kolistych orbitach, Ziemia jest jedną z nich… a lampą wszechświata jest Słońce.
 • Wszechświat ma kształt doskonałej kuli.
 • Świat jest piękny i symetryczny.
 • Dzieło swe dedykuje papieżowi Pawłowi III.

 

Tomasz Morus

O NIM:

 • Anglik, polityk, pisarz.
 • Ścięty przez Henryka VIII – odmówił złożenia przysięgi królowi po ogłoszeniu się przez władcę głową Kościoła.
 • Dzieło życia (i pomysł): esej Utopia – opowieść rozbitka, który niby przebywał na takiej idealnej wyspie.
 • Uważał, że źródłem zła jest własność prywatna, wszyscy ludzie powinni być równi.

ON:

 • Mam przepis na szczęśliwy i sprawiedliwy kraj.
 • Panuje w nim dostatek, równość stanowa i tolerancja religijna.
 • Wszyscy mają prawo do edukacji.
 • Nie istnieją w nim wojny.
 • Nie ma własności prywatnej.
 • Dzień pracy trwa sześć godzin.
 • Wszyscy noszą takie same ubrania.
 • Miasta składają się z takich samych domów mieszkalnych, do których wszyscy mają wstęp.
 • Nie ma pieniądza.
 • Są za to sprawiedliwe sądy.
 • Oto Utopia. Jej jedyny minus: nie istnieje.

 

Giordano Bruno

O NIM:

 • Włoch, dominikanin.
 • Uosobienie heroicznej postawy wierności sobie. Oddał życie za swoją filozofię.
 • Bronił teorii Kopernika.
 • Więziony siedem lat, nigdy nie odwołał swoich poglądów.
 • Uznano go za heretyka.
 • Spalono go na placu Campo di Fiori w 1600 r. Tak zakończył się renesansowy wiek XVI.

ON:

 • Bóg – to natura natury.
 • Boskość jest wszędzie, także w człowieku.
 • Kopernik ma rację – to Ziemia kręci się wokół Słońca!
 • Mogę być wolny w więzieniu, szczęśliwy w cierpieniu – dzięki wiedzy.
 • Prawda zatriumfuje nad ślepą wiarą, rozum wyprowadzi ludzi z ciemnicy.
 • Z większą trwogą wygłaszacie wyrok niż ja go słucham… (ostatnie słowa Bruna, skierowane do oprawców, zanim zakneblowano mu usta).

 

Niccolò Machiavelli

O NIM:

 • Myśliciel włoski, polityk, pisarz.
 • Wróg Medyceuszy.
 • Dzieło i pomysł życia: traktat Książę – swoisty poradnik dotyczący zdobycia i sprawowania władzy.
 • Opisuje, co potrafią zrobić ludzie dla zdobycia władzy.
 • Więziony, pod koniec życia próbuje wrócić do polityki.
 • Umiera w poczuciu klęski.
 • Napisał, jak ludzie postępują, nie jak powinni postępować (Franciszek Bacon).

ON:

 • Chcę przedstawić rzecz praktyczną – nie to, co sobie wyobrażamy.
 • Cel uświęca środki – dla dobra państwa dozwolone są podstęp, oszustwo i podobne metody.
 • Postępowanie w imię dobra jest przereklamowane. Można dobrem umacniać zło, można złem walczyć o dobro…
 • Władca musi być zarazem lisem i lwem, być i chytry i silny.
 • Czasem opłaca się złamać dane słowo.
 • Będąc u władzy, lepiej budzić strach niż miłość.
 • Władca nie powinien ufać nikomu.
 • Trzeba być lisem, by wiedzieć, co to sidła, i lwem, by postrach budzić u wilków.
 • Człowiek jest i dobry, i zły – trudno mówić o jednolitej naturze człowieka.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Renesans – życiorys kultury

Renesansowa Europa

Charakterystyka renesansu

Ci, którzy stworzyli renesans

Postacie i przestrzenie renesansowej literatury

Najważniejsi myśliciele renesansu

TEMATY renesansowej literatury

Renesans w Polsce – charakterystyka epoki

Maturalna wiedza o renesansie

Idee renesansu

Obraz renesansowej Polski