Czy Tadeusz Soplica?

Jako bohater – reprezentant całego szlacheckiego stanu – tak, bo przecież to szlachta polska jest głównym zbiorowym bohaterem eposu. Ale tym samym Tadeusz Soplica nie jest indywidualnością – przecież nosi cechy całej grupy społecznej. Nie jest też najbardziej interesujący: owszem, patriota, rozsądny, uczciwy, poczciwy, ale… Właś­nie.

Może więc Jacek Soplica: jako bohater romantyczny, dla odmiany największa indywidualność spośród bohaterów?
Ten jest interesujący, ale – jego dzieje są już przeszłością, dawną historią przytoczoną dla wyjaśnienia wypadków, które odeszły w cień.

Kto zatem nadaje się na głównego bohatera?
Hrabia – nie, Sędzia – nie, Telimena też raczej nie.

Pozostańmy zatem przy twierdzeniu, że najważniejszy bohater eposu to bohater zbiorowy – szlachta polska początku wieku XIX.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz – tematy szlacheckie

Jak Mickiewicz opisuje szlachtę w Panu Tadeuszu?

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako portret szlachty polskiej.

Opisz obyczaje szlacheckie przedstawione w Panu Tadeuszu

Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne.