Jakie znasz główne hasła epoki romantycznej?

Kluczowe dla rozumienia epoki pojęcia to:

  • Irracjonalizm: jedno z głównych założeń epoki przeciwstawiające się oświeceniowemu zaufaniu do rozumu. Romantycy lubowali się w tym co irracjonalne, czyli nie rozumowe, leżące poza zasięgiem rozumowego poznania. Stąd tak dużą wagę przypisywali intuicji i uczuciom, wierząc, że one lepiej potrafią przeniknąć i zrozumieć świat niż sztywne założenia wiedzy.
  • Fantastyka: odrzucenie zasad logiki i prawdopodobieństwa odbija się w romantycznym umiłowaniu fantastyki. Świat romantycznych wizji zapełnia cała gama zjawisk niezwykłych i istot nadprzyrodzonych. Nikogo nie dziwią współistniejące na równych zasadach z ludźmi duchy, fauny, rusałki i upiory. Fantastyka romantyczna ma swe korzenie w kulturze ludowej.
  • Orientalizm: romantyczny bohater to podróżnik, człowiek ciekawy świata, stąd ogromny wpływ obcych kultur, głównie wschodnich, na romantyczną poetykę. Twórcy romantyczni upodobali sobie szczególnie kultury orientalne Dalekiego Wschodu: arabską, perską, turecką. Objawiało się to przeniesieniem akcji w tamte rejony, np. do tureckich haremów, opisami egzotycznej przyrody i obyczajów (patrz: Giaur, Korsarz, Arab).
  • Ludowość: kulturze ludowej zawdzięczają romantycy chyba najwięcej wpływów. Ona to dała początek całej romantycznej poetyce. Romantycy przejęli ludową wizję świata odbijającą się podaniach i legendach, zbudowaną na subiektywnym, pozarozumowym odczuciu świata, które idealnie odpowiadało romantycznemu światopoglądowi. Z niej to przejęli kategorie moralne łączące chrześcijańską naukę Kościoła z tradycjami pogańskimi oraz zamiłowanie do fantastyki i tajemnicy. Romantycy często inspirowali się twórczością ludową, przejmowali fabuły ludowych baśni i legend, trawestowali ludowe piosenki, nierzadko sami stylizowali się na wiejskiego bajarza czy wróżbitę.
  • Historyzm: kultura ludowa to jedna z istotnych inspiracji romantycznych, drugą okazała się historia własnego narodu. Romantycy uwielbiali wracać do przeszłości, umieszczać akcje swoich utworów w czasach minionych, zwłaszcza w średniowieczu, czerpać tematy z historycznych kronik i podań. Ulubioną epoką romantyków było mroczne średniowiecze, z twórców zaś szczególnie upodobali sobie Szekspira.
  • Mistycyzm: to wiara w możliwość kontaktu człowieka z bóstwem. Romantyczna wizja świata zakładająca wszechobecność Boga sprawiała, że romantycy byli szczególnie wrażliwi na kontakt z Nim. Wierzyli oni, że każda sprawa ma swój ponadzmysłowy, nierealny byt, a człowiek widzi tylko jedną, realną stronę zjawisk. Stąd literatura romantyczna szczególnie obfituje w sceny mistyczne: widzenia, objawienia, sny prorocze, które romantycy traktowali jako najprawdziwsze formy poznania.

Zobacz:

Romantyzm – życiorys kultury

Romantyzm w Polsce

Romantyzm polski

Orientalizm w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza

Jak romantycy realizowali hasło ludowości w swoich utworach?

https://aleklasa.pl/liceum/c235-praca-klasowa/przed-klasowka-z-romantyzmu

Kartkówka z romantyzmu