Czym jest orientalizm?

To nic innego jak fascynacja Wschodem – kulturą Turków, Arabów, Chin, Japonii, Persji.
To pełen uniesienia zachwyt egzotyką dalekich pejzaży i zabytków historii Wschodu. Modzie na orientalizm uległo całe pokolenie romantyków.

Oto kilka przykładów.

 • George Byron umieszczał akcję swoich powieści poetyckich w egzotycznych realiach – tureckich haremach, wybrzeżach Grecji. Dowodem jest Giaur i Korsarz.
 • Adam Mickiewicz dał wyraz zachwytowi Orientem, refleksją nad jego krajobrazem i architekturą w cyklu Sonetów krymskich.
 • Juliusz Słowacki „zaraził” się orientalizmem po swojej romantycznej podróży na Wschód.
  To, co sam zobaczył w Grecji, Persji, Libii, Egipcie, zaobfitowało w szeregu „orientalnych” utworów. Można wymienić:

  • Rozmowę z piramidami,
  • Grób Agamemnona,
  • Hymn (Smutno mi, Boże) czy Ojca zadżumionych.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Orientalizm w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza

ORIENTALIZM

Jakie tematy najczęściej podejmowali twórcy polskiego romantyzmu?

Zaprezentuj wybrane Sonety krymskie. W czym upatrujesz ich wartość?

52. Wskaż elementy orientalistyczne w wybranych utworach polskich romantyków

Wskaż cechy romantyczne w Sonetach krymskich Mickiewicza

Adam Mickiewicz na maturze

Adam Mickiewicz – jak pisać o…

Adam Mickiewicz – Stepy akermańskie