Orientalizm – wskaż elementy orientalistyczne w wybranych utworach polskich romantyków.

Zacznij:
Zainteresowanie kulturą Wschodu miało związek z orientalnymi podróżami, które odbywali polscy romantycy (np. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki) i z chęcią znalezienia alternatywnych wzorców wobec kultury Zachodu. Duży wpływ na rozwój orientalnej mody miała także twórczość François Chateaubrianda, George’a Byrona i Alphonse’a Lamartine’a oraz rozwój orientalistyki jako odrębnej nauki.

Rozwiń:
W Polsce, wzorem Byrona, często nawiązywano do Orientu arabskiego. Był on doskonałym tłem dla tajemniczych bohaterów bajronicznych (np. Arab i Mnich Juliusza Słowackiego). Zetknięcie się polskich romantyków z autentyczną kulturą Wschodu przyniosło jeszcze dojrzalsze i lepsze utwory, np. Sonety krymskie Adama Mickiewicza (ich orientalizm to nie tylko tematyka i elementy ukazanej rzeczywistości, ale także metaforyka, słownictwo i sposób obrazowania). Podróż do Ziemi Świętej zainspirowała z kolei Juliusza Słowackiego – powstała np. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Motywy orientalne to też problematyka wschodnich kresów Rzeczpospolitej (np. Maria Antoniego Malczewskiego).

Zakończ:
Wykorzystywano także elementy filozofii – np. Juliusz Słowacki, pracując nad Królem-Duchem i Genezis z Ducha, wykorzystał filozofię indyjską. Z filozofii orientalnej czerpał także Andrzej Towiański, założyciel Koła Sprawy Bożej.

 

Najważniejsze teksty:

  • Sonety krymskie Adama Mickiewicza,
  • Ojciec zadżumionych, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Król-Duch Juliusza Słowackiego

Zobacz:

Orientalizm w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza

Romantyczne źródła inspiracji: ludowość, orientalizm, historia, natura

Udowodnij, że orientalizm jest cechą polskiej literatury romantycznej