Idee romantyzmu dotarły do Polski z opóźnieniem, jego umowny początek to 1822 rok – wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza – ale w niedługim czasie zdominowały literaturę polską, a wybitne osiągnięcia polskich twórców wzbogaciły dorobek romantyzmu europejskiego.

Romantyzm polski przypadł na szczególny okres w historii narodu.

 • W Polsce kryzys wartości oświeceniowych zbiegł się z utratą niepodległości.
 • Klęska Napoleona, którego uznawano za ostatnią szansę odzyskania wolności, pogrzebała nadzieje Polaków na niepodległość.
 • Dawni żołnierze Kościuszki i Napoleona, uznając swoją bezradność, starali się funkcjonować w Królestwie Kongresowym.
 • Młode pokolenie zareagowało na taką postawę buntem, który przemienił się w bunt światopoglądowy.
 • Literatura była początkowo wyrazem tego buntu. Rozpoczął się spór o kategorie estetyczne i poznawcze.
 • Po upadku powstania listopadowego nastąpiło upolitycznienie romantycznego światopoglądu, poezja przejęła rząd dusz, a poeta został uznany za narodowego przywódcę.
 • W wielkich dramatach romantycznych (Dziady cz. III, Kordian) pojawiły się koncepcje mesjanizmu i winkelriedyzmu uzasadniające szczególną rolę Polski w dziejach świata.

 

Jak romantyzm europejski wpłynął na rozwój romantyzmu polskiego?

Polscy romantycy czytali obce dzieła najczęściej w oryginale. Spośród twórców europejskich największy wpływ na literaturę polską miała twórczość romantyków niemieckich – Goethego i Schillera, oraz angielskiego George’a Byrona.

Przejawiało się to w:

 • podejmowaniu podobnych tematów i gatunków literackich;
 • licznych przekładach dzieł tych twórców, których dokonywali polscy poeci m.in. Adam Mickiewicz;
 • zachwycie poezją swoich zagranicznych kolegów, jaki wyrażali polscy poeci m.in. w listach.

 

Wielcy twórcy polskiego romantyzmu

W romantyzmie poeta był nie tylko autorem wierszy, ale natchnionym wyrazicielem wyższych prawd i tylko on oprócz prostego ludu zdolny był odkryć tajemnicę natury. Poezja kreowała to, co niewyrażalne. Zadaniem poety było objawienie prawd żywych; jako jednostka wybrana odgrywał rolę przywódcy narodu.

Trzech romantycznych poetów – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński – zyskało miano narodowych wieszczów, późniejsze pokolenia odkryły, niezrozumiałą przez współczesnych autorowi, genialną poezję Cypriana Norwida. Odsłanianie pomników, sprowadzanie do kraju prochów romantycznych poetów przemieniało się w narodowe demonstracje.

Literatura i życie splatały się ze sobą, biografie twórców przypominają w wielu przypadkach losy literackich bohaterów, niestety, przede wszystkim przez swój tragizm urodzonych w niewoli i umierających na obczyźnie.

 

Romantycy polscy – zestawienie

 • Młodzi – pierwsi romantycy:
  • Kazimierz Brodziński (szermierz w walce z klasykami)
  • Maurycy Mochnacki – wybitny krytyk literacki i teoretyk romantyzmu
 • Poeci „ukraińscy”:
  • Antoni Malczewski – autor powieści poetyckiej Maria
  • Seweryn Goszczyński – autor Zamku kaniowskiego
  • Józef Zaleski – autor ballad, dumek i poematu Duch od stepu
 • Trzech wieszczów:
  • Adam Mickiewicz (1798-1855)
  • Juliusz Słowacki (1809-1845)
  • Zygmunt Krasiński (1812-1859)
 • „Romantyk spóźniony”:
  • Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
 • Romantyczny komediopisarz:
  • Aleksander Fredro (1793-1876)
 • „Romantycy krajowi”:
  • Wincenty Pol
  • Ryszard Berwiński
  • Lucjan Siemieński
  • Kornel Ujejski
  • Mieczysław Romanowski
  • Władysław Syrokomla
  • Teofil Lenartowicz
 • Powieściopisarze:
  • Józef Kraszewski
  • Henryk Rzewuski
  • Zygmunt Kaczkowski
  • Narcyza Żmichowska
  • Władysław Łoziński

Najważniejsze tematy polskiego romantyzmu

 • Walka o wolność ojczyzny;
 • Mesjanizm narodowy;
 • Poezja i poeta;
 • Miłość romantyczna.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c214-lekcje-z-epok-literackich/c221-romantyzm/romantyzm-w-polsce-2

Zarysuj tło społeczno-polityczne kształtujące specyfikę polskiego romantyzmu.

Jakie były ramy czasowe i wewnętrzny podział polskiego romantyzmu?

Charakterystyka polskiego romantyzmu

ROMANTYZM – TABELA

Pojęciownik epok: romantyzm