Mapa informacji o romantyzmie polskim – ujęta w sześć punktów – wygląda tak:

I. Początek

 • 1818 – Kazimierz Brodziński wydał O klasyczności i romantyczności – teoretyczną podbudowę romantyzmu.
 • 1822 – Adam Mickiewicz wydał Ballady i romanse – praktyczną realizację ideałów romantyzmu.
 • Ważną osobowością, propagującą ideologię romantyzmu był także Maurycy Mochnacki – filozof, krytyk literacki, artysta.

II. „Trzon” literatury romantycznej stanowi dorobek trzech wieszczów:

 • Adam Mickiewicz – (Grażyna, Konrad Wallenrod, Dziady, Pan Tadeusz, liryki lozańskie itd.).
 • Juliusz Słowacki – (Kordian, Balladyna, Fantazy, Lilla Weneda, Genezis z Ducha, Lambro, liryki itd).
 • Zygmunt Krasiński – (Nie-Boska komedia, Psalmy przyszłości itd.).

III. „Spóźnioną” , lecz wybitną indywidualnością romantyczną jest młodszy od wyżej wymienionych poetów, „czwarty wieszcz” – Cyprian Kamil Norwid.

Jest twórcą szeregu znanych utworów poetyckich, takich jak: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown, większość swoich wierszy zebrał w cykl Vademecum.

IV. Romantyzm krajowy

Gdy wielcy – „olbrzymi” – tworzyli poza granicami kraju, w rozdartej między trzy mocarstwa Polsce, działali

 • poeci-Tyrteusze:
  • Gustaw Ehrenberg,
  • Ryszard Berwiński,
  • Mieczysław Romanowski,
  • Kornel Ujejski
 • oraz „lirnicy” – piewcy wsi polskiej, nędzy ludu i piękna krajobrazu
  • Władysław Syrokomla,
  • Teofil Lenartowicz.

V. Komedia

– czyli romantyczna odmienność Aleksandra Fredry (Śluby panieńskie, Zemsta, Pan Jowialski, Pan Geldhab, Damy i huzary).

VI. Powieść w romantyzmie

– to przede wszystkim Józef Ignacy Kraszewski (Stara baśń, Hrabina Cosel, Ulana, Chata za wsią itd.), lecz także inni twórcy:

  • Józef Korzeniowski,
  • Narcyza Żmichowska,
  • Zygmunt Kaczkowski,
  • Henryk Rzewuski.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/romantycy-polscy-zestawienie

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/jakie-tematy-poruszala-romantyczna-literatura

Romantyzm w Polsce