Nazywano tak grupę trzech poetów – piewców Ukrainy, jej folkloru i urody.

Byli to:

  • Antoni Malczewski,
  • Seweryn Goszczyński,
  • Józef Bogdan Zaleski.
  • Antoni Malczewski to postać interesująca, owiana cieniem smutku. Nieszczęśliwie zakochany w mężatce (z którą zresztą podróżował po Europie), miłośnik alpinizmu (zaliczył Mont Blanc), samotnik w Wołyniu, zmarł młodo. Wierzył w teorię Mesmera o możliwościach leczenia magnetyzmem i sądził, że sam posiada takie zdolności – co pchnęło go w skomplikowany związek z psychicznie chorą kobietą. Maria – powieść poetycka – opowiada o zbrodni Wojewody, który zabija synową, bo nie może znieść mezaliansu syna. Otóż historia taka zdarzyła się naprawdę, w XVIII w., na Ukrainie, wśród stepów, które tak umiłował Malczewski.
  • Najbardziej znane dzieło Seweryna Goszczyńskiego to z kolei Zamek kaniowski odwołujący się do koliszczyzny (powstanie kozackie r. 1768) i ukazujący okrutne oblicze Ukrainy. W scenerii zaiste ,,czarnej romantyki”: w ciemności nocy i wśród wycia wichrów rozgrywa się zemsta za utratę ukochanej, porzucenie i krwawa rzeź.
  • Józef Bohdan Zaleski dla odmiany zaprezentował w swojej twórczości Ukrainę arkadyjską – krainę zamieszkaną przez dzielnych rycerzy, mityczną, sentymentalną.

Jak widać – nie tylko sentyment wobec Litwy, ale motyw ukraiński także zaistniał w naszej kulturze, a mówiąc o nim warto wspomnieć powyższe nazwiska, nie tylko Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Dla wzbogacenia obrazu: również ten motyw i konflikt z r. 1768 ujął Słowacki w dramacie Sen srebrny Salomei.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Romantyzm w Polsce

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/jaka-sytuacja-panowala-w-polsce-u-progu-romantyzmu-wymien-osrodki-zycia-kulturalnego

https://aleklasa.pl/liceum/c335-wiedza-w-tabelach/oswiecenie-tabela-3

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-z-romantyzmu-z-komentarzem-cz-2