Można by odpowiedzieć: idealnych. Szczęśliwe to były czasy, jeśli ich władcy byli tak wzorowi… Odważni i rozważni, pobożni, miłujący lud swój, a jeszcze więcej swoich rycerzy, miłosierni – ale surowi, hojni – ale gospodarni itd., itd. Literatura nie ma obowiązku odzwierciedlać absolutnej prawdy historycznej. Portrety parenetyczne nie mogą eksponować wad czy śmiesznostek człowieka. I dlatego na stareńkich kartach średniowiecznej literatury figurują władcy idealni.

 • Karol Wielki

  – główna postać cyklu karolińskiego. Jest postacią historyczną – wzniósł na dawnych ziemiach rzymskich prowincji prawdziwe imperium. Zapoczątkował dynastię Karolingów, z jej gałęzi wyrosły rody – władców potężnych państw. Jego matką była Berta o Wielkiej Stopie, podobno niezwykle mądra kobieta, wg jednej z pieśni – porwana w dniu ślubu, dopiero po czasie powróciła na należne sobie miejsce na tronie. Karola Wielkiego spotykamy w Pieśni o Rolandzie, jest też bohaterem dzieła pt. Życie Karola Wielkiego Eqinharda.

 • Król Artur

  – bohater cyklu arturiańskiego. Jest to właściwie władca baśniowy – król mitycznej Bretanii, która zajmować miała część dzisiejszej Francji i Anglii. Ale miał Artur swój pierwowzór historyczny – na przełomie V i VI w. był taki dowódca. Tymczasem opowieści o Arturze i jego towarzyszach ukształtował pewien mnich benedyktyński – Goffrey. Następni autorzy i opowiadacze dodają oczywiście szereg dodatkowych elementów. I tak prawy król Artur od najmłodszych lat jest pogromcą pogan, włada magicznym mieczem, musi walczyć o władzę – a jego żona jest najpiękniejsza z kobiet – Ginewra.

 • Król Marek

  – jeden z bohaterów Dziejów Tristana i Izoldy, dobry, prawy król, który zaufał siostrzeńcowi i wysłał go po przecudną Izoldę Złotowłosą. Król Marek to trochę poszkodowana postać; narzeczona pokocha innego, w noc poślubną podmienią mu oblubienicę, żona ucieknie z kochankiem, powróci – lecz nigdy go nie pokocha, zawsze tęsknić będzie za Tristanem. Niemniej jest to też postać szlachetna: potrafi wybaczyć, rezygnuje z zemsty, potrafi nawet wzruszyć się prawdziwym uczuciem kochanków.

Władcy polscy:

 • król Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty są bohaterami Kroniki polskiej Galla Anonima, natomiast Janko z Czarnkowa gloryfikuje osobę króla Kazimierza Wielkiego.
 • Piastowie nasi w świetle słów dziejopisarzy są waleczni i pobożni, mężni i silni, są wspaniałymi gospodarzami i sprawiedliwymi sędziami.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

PARENEZA

Pieśń o Rolandzie – Scharakteryzuj postać Karola Wielkiego jako wzór doskonałego władcy

Jakie wzorce parenetyczne propaguje literatura średniowiecza?

 

Wyjaśnij pojęcie parenezy i literatury parenetycznej

Przedstaw dwa główne średniowieczne cykle opowieści rycerskich

Co możesz powiedzieć o Kronice Galla Anonima?

Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej. Przedstaw, odwołując się do dwóch wybranych przykładów