Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej. Przedstaw, odwołując się do dwóch wybranych przykładów.

Powinieneś przede wszystkim pamiętać, co oznacza słowo: pareneza. To inaczej pouczenie, a więc literatura o charakterze parenetycznym to utwory pouczające, dydaktyczne. Przedstawiające jakieś wzorce postępowania, modele osobowe. Ideały takie propagowane są i w innych epokach.

W średniowieczu najpopularniejszymi wzorcami były trzy (masz wybrać tylko dwa przykłady):

Ideał rycerza – średniowiecze kojarzy się z rycerstwem, kodeksami rycerskimi, normami postępowania. Do najważniejszych utworów propagujących wzór rycerza należą:

Pieśń o Rolandzie,
– cykl O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu.

Cechy idealnego rycerza:

 • wierność władcy,
 • wierność Bogu,
 • wierność ojczyźnie,
 • odwaga,
 • honor,
 • męstwo,
 • wierność wobec towarzyszy walki,
 • ogłada towarzyska (stosunek do kobiet),
 • znajomość rzemiosła rycerskiego i strategii wojennej.

Ideał władcy – idealnego króla odnajdziesz w Kronice polskiej Galla Anonima (portrety Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego). W Pieśni o Rolandzie idealnym władcą jest król Karol Wielki, a w cyklu O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu – tytułowy król Artur.

Cechy idealnego władcy:

 • wszystkie cechy idealnego rycerza,
 • mądrość,
 • spryt,
 • opanowanie sztuki dyplomacji,
 • królewska duma.

Ideał świętego – średniowiecze wypracowało kilka portretów wzorcowych świętych: skrajnych ascetów, biczowników, albo świętych pokornych. Najpełniejszy literacki portret świętego znajdziecie w Legendzie o św. Aleksym – taki obraz może nie odpowiada nam, ludziom współczesnym, ale w średniowieczu Aleksy uważany był za człowieka, który osiągnął pełnię świętości. Bliższy nam wydawać się może ideał świętości wyznaczony przez św. Franciszka z Asyżu. Cechy „świętego rycerza” posiadał natomiast święty Jerzy.

Cechy idealnego świętego:

 • pobożność,
 • umartwianie się,
 • czystość fizyczna i duchowa,
 • asceza,
 • ubóstwo,
 • anonimowość.

Zobacz:

Na podstawie konkretnych przykładów literackich przedstaw średniowieczne wzorce parenetyczne.

Średniowieczne wzorce parenetyczne – dezaktualizacja czy wieczna wartość?

Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej. Przedstaw, odwołując się do dwóch wybranych przykładów