Średniowiecze – czyli wieki średnie to nazwa, którą wprowadzili twórcy renesansu, określając w ten sposób epokę poprzednią. W renesansie uznawano średniowiecze za okres przestoju, przejście między świetną epoką antyku a czasami nowożytnymi – czyli wieki średnie. Nazwa ta miała odcień lekceważący, ludzie odrodzenia zarzucali poprzednikom odejście od wartości starożytnych, ciemnotę i zacofanie. Później pogląd ten zmienił się, szczególnie gdy badacze wgłębili się w analizę dorobku epoki.

Średniowiecze w Europie trwało ponad 10 stuleci!

  • Początek umieszcza się na przełomie IV i V wieku, a za koniec epoki przyjmuje się rok 1453 – (datę upadku Konstantynopola).
  • Niektórzy przyjmują za koniec średniowiecza a początek epoki nowożytnej rok 1492 (odkrycie Ameryki przez Kolumba) lub 1450 (wynalezienie druku przez Gutenberga).

Zapamiętaj!

Początek

  • 476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

Koniec

  • 1453 – upadek Konstantynopola,
  • 1450 – Gutenberg wynalazł druk,
  • 1492 – Kolumb odkrył Amerykę.

 

Datownik

Europa

755 – powstanie państwa kościelnego
800 – Karol Wielki cesarzem Francji
1054 – Schizma Wschodnia
1066 – Wilhelm Zdobywca królem Anglii
1096 – początek krucjat (I wyprawa)
1337 – początek wojny stuletniej
1347 – epidemia czarnej śmierci
1453 – Turcy zdobywają Konstantynopol

Polska

966 – chrzest Polski
1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego
1138 – rozbicie dzielnicowe
1226 – Krzyżacy w Polsce
1241 – bitwa pod Legnicą (z Tatarami)
1320 – Władysław Łokietek królem Polski
1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego
1364 – założenie Akademii Krakowskiej
1411 – pokój toruński
1518 – Bona Sforza przybywa do Krakowa

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Średniowiecze – życiorys kultury

Na czym polegał uniwersalizm kultury średniowiecznej?

Charakterystyka epoki średniowiecza

Średniowiecze – Test 4

Średniowiecze – TEST 5

Test ze średniowiecza rycerskiego