Sprawdź swoją wiedzę ze średniowiecza

Pamiętaj – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!

1. Czego symbolem była pantera w Boskiej komedii Dantego?
a) pychy
b) rozwiązłości
c) chciwości

2. Czym głównie posługiwała się sztuka średniowiecza?
a) alegorią
b) metaforą
c) symbolem

3. Jakie zwierzę było kojarzone w tej epoce z dziewictwem?
a) łania
b) baranek
c) jednorożec

4. Gdzie znajduje się wejście do piekła w Boskiej komedii?
a) u podnóża góry
b) na morskim brzegu
c) w lesie

5. Jaki ptak był w sztuce średniowiecznej kojarzony z Chrystusem?
a) gołąb
b) słowik
c) pelikan

6. Kto napisał Roczniki
a) Janko z Czarnkowa
b) Jan Długosz
c) Biernat z Lublina

7. Jak nazywa się religijna opowieść niekanoniczna?
a) apokryf
b) legenda
c) misterium

8. Która kronika była nazywana „kroniką wszystkich Polaków”?
a) Długosza
b) Galla Anonima
c) Kadłubka

9. Która kronika była nazywana „kroniką trzech Bolesławów”?
a) Długosza
b) Galla Anonima
c) Kadłubka

10. Co jest symbolem Maryi w sztuce średniowiecznej?
a) róża
b) lilia
c) jaśmin

 

Zobacz:

Polskie średniowiecze (X-XV wiek)

 

Średniowiecze – życiorys kultury

Pojęciownik epok: średniowiecze

 

Test ze średniowiecza rycerskiego

Średniowiecza – Test 4

Maturalna wiedza o średnowieczu

 

Charakterystyka epoki średniowiecza

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

Średniowiecze – praca domowa