Oto cztery podstawowe tematy poezji Baczyńskiego:

  • Tragedia pokolenia okupacyjnego, wyboru między walką o wolność ojczyzny a poświęceniem życia twórczości poetyckiej.
  • Moralność – etyka – historia – rozważania pojęć poddanych sprawdzianowi wojny.
  • Świadectwo czasów wojny, opisujące wojenny świat, zawarte w poezji.
  • Odrealniony świat rzeczywisty, przyroda – dalekie od grozy historii.

Baczyński operował oryginalną poetyką, często elementem jego poezji jest opozycja małe – duże (zmniejszyć coś – znaczy rozpoznać), człowiek, który rozrasta się w pejzaż (tak jakby istniała jedność krajobraz – człowiek), baśniowość, nierealność wizji, rzeźba i żywioł wody – symbol życia, jakby na przekór wojnie i śmierci.
Warto dodać, że w typie obrazowania, specyficznym stylu poetyckim czuł się Baczyński spadkobiercą romantyków, szczególnie zaś Słowackiego.

Uwaga!
Baczyński określa swoją epokę mianem „mroczny czas”, jego bohater to „poeta, żołnierz – czasu kurz”, rozdarty wewnętrznie między walką a tworzeniem.
Tworzyć – znaczy kreować w poezji piękno i marzenie, lecz przyszło poecie tworzyć w oparach krwi – więc poezję marzenia zastąpiła poezja tyrtejska.

Zobacz:

Dokonaj interpretacji wybranych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

https://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/poezja-baczynskiego-matura

Krzysztof Kamil Baczyński – jak pisać o…

Krzysztof Kamil Baczyński

Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego