Tadeusz Różewicz jest uznanym poetą. Oprócz tego jest dramaturgiem-nowatorem. Piętno poezji ujawnia się zresztą w jego dramacie. Sam często mówi o teatrze „realistycznym i poetyckim” – bo inspiracją wielu jego utworów stała się poezja.

Oto zestaw dokonań Różewicza jako dramaturga:

Zaprezentuj Tadeusza Różewicza jako dramaturga.– debiut (1959).

  • Stara kobieta wysiaduje – całość problematyki przemijania, praw życia bolesnych i wzniosłych, codzienność i filozofia starości.
  • Świadkowie albo nasza mała stabilizacja – poemat w 3 częściach – (słowa autora). To obraz obojętności współczesnych wobec siebie. To egoizm, bierność – mała stabilizacja ludzkości.
  • Przyrost naturalny – podtytuł: Biografia sztuki teatralnej. Rzecz o koncepcji teatru, o jego zewnętrzności i teatrze „wewnętrznym”, czyli – teatr, którego materią ma być wnętrze człowieka.

Inne utwory dramatyczne Różewicza:

  • Akt przerywany,
  • Grupa Laokoona,
  • Wyszedł z domu,
  • Do piachu,
  • Białe małżeństwo itd.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kartoteka Tadeusza Różewicza

Kartoteka – przykład teatru otwartego Różewicza

Kartoteka Tadeusza Różewicza

89. Na czym polega wyzwanie rzucone tradycyjnemu dramatowi w Kartotece Tadeusza Różewicza?

Scharakteryzuj poetycką twórczość Tadeusza Różewicza

Jakie interpretacje Kartoteki Tadeusza Różewicza możesz zaprezentować?