Co trzeba pamiętać o wierszu Król Olszyn Goethego?

 • To sztandarowa ballada romantyzmu, której przesłanie można ująć w słowa: popatrzcie – tak naprawdę nie wiadomo, kto widzi prawdziwie – chore dziecko czy racjonalny ojciec! Są na świecie rzeczy niewyjaśnione i należy dopuścić inne niż rozumowe rozwiązania.
 • Utwór może być pomocny przy omawianiu tematów związanych z dyskusją romantyków z klasykami, przy porównywaniu racjonalizmu z emocjonalnym interpretowaniem świata, przy temacie ojca, który traci dziecko, wizyjności w literaturze.
 • Ballada to utwór, który ma fabułę. Ta jest krótka – ojciec pędzi konno z umierającym synem, pragnie dotrzeć na czas do zamku i uzyskać pomoc. Pędzą przez las – ojciec widzi tylko knieje, syn dostrzega króla Olszyn, który chce porwać go do swojego świata i swoich córek. Dziecko umiera – porywa je król Olszyn.
  Racjonalista powie – dziecko bredziło w malignie.
  Romantyk powie – chłopiec to widział.
  Obojętne, czy za sprawą gorączki, czy nie, tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda o śmierci. Taka dyskusja towarzyszyć będzie romantycznym bohaterom co rusz.
 • Utwór pokazuje romantyczne postrzeganie rzeczywistości. Świat to jedność, którą współtworzą: rzeczywistość materialna (widzialna) oraz rzeczywistość duchowa. Tej drugiej – która zresztą jest dla twórców romantyzmu istotniejsza – nie pozna się za pomocą zmysłów czy rozumu. Można zobaczyć ojca wiozącego przez las swojego synka lub śpiącą kobietę, ale nie to, co jest majakiem chorego czy koszmarem sennym.
 • Podobne zagadnienie porusza Adam Mickiewicz w Romantyczności – sztandarowej balladzie polskiego romantyzmu.
 • Podobną wątpliwość może mieć czytelnik Dziadów – jak zrozumieć improwizację Konrada albo Widzenie księdza Piotra?

Interpretacja mgły

Mój synu, dlaczego twarz kryjesz we dłonie
Czy widzisz mój ojcze? Król Olszyn w tej stronie – wizja synka
Król Olszyn w koronie, z ogonem jak żmija!
To tylko mój synu, mgła nocna się zwija – wizja ojca

 

Zobacz:

Johann Wolfgang Goethe – Król Olszyn

Na czym polega romantyzm ballady Goethego pt. Król Olch?

Romantyczne spotkanie z balladą. Poezja Goethego.

Poezja europejskiego romantyzmu

Cechy romantycznych utworów

Cechy stylu romantycznego

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/podstawy-swiatopogladu-romantycznego-jak-interpretowac-swiat

https://aleklasa.pl/liceum/c235-praca-klasowa/przed-klasowka-z-romantyzmu

Romantyzm – praca domowa