Jak podsumować pracę?

Wniosek

 • Czas na wniosek dotyczący powyższych rozważań.
 • Jak powyższe wnioski dają zastosować się we współczesności?
 • Wyżej stawialiśmy pytania. Teraz czas na odpowiedzi…
 • Przeciwnikom tezy zawartej w temacie odpowiem teraz sumą wniosków.
 • Okazuje się, że nic nie jest jednoznaczne. Moje twierdzenie też.
 • Konsekwencją tych przemyśleń jest następne stwierdzenie / następujący wniosek…
 • Analizując postępowanie osób zamieszanych w tę sprawę, dochodzę do nowych wniosków.

Nagła zmian wniosków

 • I oto wniosek będzie zaskakujący.
 • Okazuje się, że w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej.
 • Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy.
 • Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar.
 • Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło.
 • To jest coś, co zmusza mnie do zmiany stanowiska.
 • W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy.
 • Zdarzają się sytuacje, w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie, tak jak w tej chwili.

Jak podsumować segment pracy

 • Konkluzja powyższego wywodu jest następująca…
 • Przed omówieniem następnego utworu podsumuję…
 • Przed następnym dowodem – kilka słów podsumowania.
 • Powyższy wywód prowadzi do refleksji…
 • Tytułem podsumowania powyższych refleksji dodam…
 • Wniosek tej części rozważań…
 • Argumenty dotyczące tej części rozważań prowadzą do wniosku…

Podsumowanie

 • Scena symboliczna kończąca utwór ma moc puenty.
 • Interpretacja symbolu jest prosta.
 • Symbolika sceny polega na…
 • Symbol odczytuję następująco…
 • Sens symbolu to refleksja o…
 • Symbole tak się mnożą, że trudno je odczytać.
 • Sens symbolu ujawnia autor w tytule dzieła.
 • Chcę podsumować segment pracy
 • Konkluzja powyższego wywodu jest następująca…
 • Przed omówieniem następnego utworu podsumuję…
 • Przed następnym dowodem kilka słów podsumowania.
 • Powyższy wywód prowadzi do refleksji…
 • Tytułem podsumowania powyższych refleksji dodam…
 • Wniosek tej części rozważań…
 • Argumenty dotyczące tej części rozważań prowadzą do wniosku…

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak zakończyć pracę?

https://aleklasa.pl/liceum/c238-sztuka-pisania/c244-klucze-zdan/jak-pisac-o-utworze-i-jego-jezyku

Jak przywołać słowa bohatera?

Jak wprowadzić nowy wątek? (zdania wzorcowe)

Jak wprowadzić cytat?