W wypowiedzi na ten temat przydatne może być porównanie Lalki z Ojcem Goriot Balzaka.

  • W obu tych utworach miasto to jeden z ważniejszych tematów.
  • W Lalce i Ojcu Goriot Warszawa i Paryż są przedstawione przekrojowo, z dbałością o szczegóły.
  • W obydwu też mamy do czynienia nie tylko z poszczególnymi postaciami, ale z całą społecznością miejską jako bohaterem zbiorowym.
  • Obydwaj pisarze charakteryzują się dobrze wyrobionym zmysłem socjologicznej obserwacji, który przekłada się na drobiazgowy i wnikliwy opis stosunków społecznych w ich powieściach.
  • Tym, co różni oba utwory, jest fakt, że Lalka powstała pół wieku później niż powieść Balzaka. W związku z tym Prus posługuje się już bardziej rozwiniętą techniką pisarską, typową dla późnego realizmu, określanego mianem krytycznego. Ponadto Warszawa lat 1878 i 1879 ma zupełnie inną strukturę społeczną niż Paryż lat dwudziestych XIX stulecia.

Zobacz:

Lalka Bolesława Prusa – matura

Bolesław Prus – Lalka

Lalka Bolesława Prusa jako zwierciadło ­Warszawy drugiej połowy XIX wieku