W jaki sposób wiążą się z postacią Edypa następujące pojęcia; tragizm, ironia tragiczna, hybris i hamartia?

Hamartia to błędne rozpoznanie własnej sytuacji przez bohatera tragedii, który fałszywie oceniając stan rzeczy, pogrąża się coraz bardziej i doprowadza do katastrofy.
Tak – Edyp cierpi z powodu win, które popełnił, choć niejako bez własnej woli a nawet chciał ich uniknąć. Zabił ojca – ale nie wiedział z kim się kłóci. Ożenił się z własną matką – ale był pewien, ze to królowa Teb, że jego matka pozostała w Koryncie. A przecież bohater nie chciał zrobić nic złego. Starał się być jak najlepszym władcą i ojcem Kochał swoją żonę i dzieci. Zalety Edypa nie miały jednak najmniejszego znaczenia.

Hybris – to pycha, głupia duma z tego powodu że się jest człowiekiem… Edypowi już było dobrze – założył rodzinę, został królem, mógł spać spokojnie. Otóż nie mógł – bogowie lubią dowodzić ludziom że ich szczęście i przekonanie o własnej mocy jest bardzo złudne!

Tragizm i ironia tragiczna – Model tragizmu w Królu Edypie jest nieci inny niż w Antygonie. Edyp także stoi przed trudnym wyborem: zna treść wyroczni – usiłuje wiec uciec, ale uciekając też ściąga katastrofę na swoja głowę. Los Edyp jest zatem ilustracją ironii tragicznej – bohater stara się uniknąć zła, ale tym bardziej je wypełnia. W sytuacji tragicznej znajduje się także gdy podejmuje śledztwo poszukujące zabójcę Lajosa. Jeśli tego nie zrobi, będzie złym władcą, nękane klęskami miasto zginie. Jeśli to zrobi – wyda wyrok na siebie.

Zobacz:

Król Edyp na maturze

Na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii wyjaśnij, na czym polegała ironia tragiczna w przypadku Edypa i jaką antyczną wiarę potwierdza dzieło?

Edyp jako bohater tragiczny

Król Edyp jako przykład tragedii antycznej

Król Edyp Sofoklesa