Edyp jako bohater tragiczny.

Zacznij

Zacznij od wyjaśnienia, kim jest bohater tragiczny.
Jest to postać, która stoi przed koniecznością podjęcia decyzji – a wie, że cokolwiek zrobi, poniesie klęskę. Konflikt tragiczny to sytuacja bez wyjścia, prowadząca do zguby bohatera..

Rozwiń

Czy to dotyczy Edypa?
Tak – do tego na jego przykładzie wyjątkowo wyraźnie rysuje się ironia tragiczna. W chwili gdy go poznajemy, musi podjąć decyzję o ratowaniu miasta. Jeśli nie będzie poszukiwał sprawcy zła – będzie złym władcą, zgubi miasto. Jeśli go znajdzie – zgubi siebie. Wydając wyrok na przestępcę – wydaje wyrok na siebie. To przykład ironii tragicznej.

Tragizm losów Edypa rysuje się jednak już wcześniej. Nie może nic w sprawie swojego losu zrobić – przepowiednia wypełnia się dokładnie – im bardziej Edyp próbuje uciec od niej, tym bardziej ją wypełnia.

Los bawi się Edypem: raz wynosi go na szczyty, by zaraz potem strącić na sam dół. Bohater mimo że jest człowiekiem dumnym, aktywnym, wobec losu jest zupełnie bezradny. Na miarę ludzką był zwy­cięzcą: pokonał Sfinksa, był królem, zaznał szczęścia rodzinnego. Ale im bardziej był szczęśliwy, tym bardziej wikłał się w zbrodnię… Oto tragizm Edypa w pełni..

Zakończ refleksją i cytatem

Edyp, jako bohater tragiczny, wpisuje się w krąg postaci literackich dowodzących, że człowiek jest igraszką w rękach losu. Nie stanowi sam o sobie, nie powinien cieszyć się swym szczęściem, bo jest ulotne. Jest tylko marionetką, zabawką w teatrze świata (topos theatrum mundi). Nie może uciec od swego przeznaczenia.

Potwierdza to Chór:

A więc bacząc na ostatni bytu kres i dole,
Śmiertelnika tu żadnego zwać szczęśliwym nie należy,
Aż bez cierpień i bez klęski krańców życia nie przebieży.

 

Zobacz:

Zaprezentuj sens i przesłanie Króla Edypa

Edyp – bohater mitu

Edyp – charakterystyka

Edyp – charakterystyka

Charakterystyka Edypa na podstawie przytoczonych fragmentów tekstu.

 

Król Edyp, Sofokles

Król Edyp do prac pisemnych

Król Edyp na maturze