Prace domowe

Podaj trzy przykłady archetypu i omów je.

Takie pytanie sprawdza Twoją znajomość mitologii, ale też to, czy znasz i rozumiesz ten termin.

Rada: Rozpocznij od jednozdaniowej definicji (patrz: terminy). Następnie wybierz trzy przykłady archetypu (te które najlepiej znasz, które potrafisz wyjaśnić lub te, które są, twoim zdaniem, najważniejsze). Może to być np.

 • Demeter – archetyp matki
 • Prometeusz – archetyp buntownika
 • Penelopa – archetyp wiernej żony.

Opowiedz krótko losy każdego z tych mitologicznych bohaterów z naciskiem na ten element, który zdecydował o ich archetypowości, np. o Penelopie opowiedz, czyja była żoną i dlaczego musiała czekać na męża, koniecznie podkreśl, jak długo to trwało! No i omów sposoby, jakimi odpędzała zalotników.

 

Jakie znasz wersje mitu antropogenicznego? Omów wybrany z nich.

Rada: Rozpocznij od wyjaśnienia pojęcia antropogeneza.

Istnieją dwie ważne wersje mitu o pochodzeniu ludzkości. Pierwszy wiąże się z mitem o Prometeuszu, który ulepił człowieka z gliny i łez i wykradł dla niego ogień. Drugi ważny mit mówi o tym, ze ziemia sama urodziła ludzi jak najlepsze owoce. I tak ludzkość przebyła pięć słynnych wieków:

 • Wiek złoty – czasy Kronosa, epoka szczęścia i obfitości, bez lęku przed śmiercią, bez pracy, smutku i starości.
 • Wiek srebrny – pokolenie następne, dzieło bogów. Ludzie byli już zwykłymi zjadaczami chleba, rządziły nimi matki, zniszczył ich Zeus.
 • Wiek brązowy – lud brązowy spadł z drzewa, uwielbiał wojny, używał oręża z brązu, był okrutny i bezlitosny, wyginął od czarnej śmierci.
 • Drugi wiek brązowy – lud poczęty przez bogów był już szlachetniejszy i został w końcu zamieniony w herosów.
 • Wiek żelazny – czyli obecny, potomkowie czwartego ludu, ale niestety, niegodni. Kłótliwi, niesprawiedliwi, zazdrośni. Ich koniec nie jest znany.

 

Co ma wpływ na ludzkie życie? – sam człowiek, przeznaczenie, fatum, przypadek? Odpowiedz, nawiązując do mitologii greckiej i do własnych przemyśleń.

W temacie nie zawarto formy wypowiedzi, więc możesz ją sobie wybrać.

Rada: Może to być rozprawka, ale ambitniejszym proponujemy esej interpretacyjny.

 • Postaw tezę: Patrząc na losy postaci mitologicznych wydaje się, że to fatum i bogowie decydują o ich losach – i tylko oni. Ale kilka osób i czynów pozwala też mieć wiarę w moc człowieka.
 • Rozwiń: Przedstaw kilka historii mitologicznych, które staną się kanwą Twojej pracy. Może to być na przykład historia Edypa (lub całego rodu Labdakidów), tułaczka Odyseusza, opowieść o Mojrach (Parkach), dzieje Heraklesa czy Prometeusza. Właściwie większość mitów odwołuje się do zagadki ludzkiego bytu, wystarczy je sobie przypomnieć. Dodaj własne refleksje.
 • Zakończ własną refleksją o fatum i wolnej woli człowieka.

 

Czy mitologia może być ważną lekturą dla współczesnego czytelnika? Uzasadnij swoje stanowisko.

Temat jest niby wolny, bo odwołuje się do Twoich przemyśleń i sądów, pozwala Ci mieć własne zdanie i możesz nawet zanegować potrzebę poznawania mitologii w szkole (co serdecznie odradzamy). Uwaga: potrzebne są Ci argumenty, a stanowić je powinny, oprócz własnych wniosków, także – a może przede wszystkim – konkretne fakty z dziedziny literatury i sztuki (mnóstwo znajdziesz ich w niniejszym opracowaniu).

Rada: Zadaj sobie pytanie: 1 czego mitologia uczy współczesnych ludzi? 2 Do odczytania jakich tekstów kultury jest potrzebna?

 • Postaw tezę: Tak mitologia jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, choć nie uświadamiamy tego sobie na co dzień.
 • Wymień dowody:
  • Czego uczą losy Midasa?
  • O czym świadczą dzieje Ikara?
  • O czym świadczą dzieje Prometeusza?
  • Jakich lektur nie odczytasz bez ich znajomości ( patrz mapa myśli – fakty i opinie).
 • Podsumuj wnioskiem: Z pewnością można przeżyć życie nie znając i nie potrzebując mitologii, ale wejdzie się do świata kultury i nie skorzysta się z pozostawionego nam dziedzictwa.

 

Posługując się odpowiednimi słownikami, wyjaśnij znaczenie następujących określeń: stajnia Augiasza, puszka Pandory, syzyfowa praca, pięta achillesowa, nić Ariadny, odradzać się jak Feniks z popiołów, urwać łeb Hydrze. Do każdego określenia podaj przykład użycia. Zapisz, z jakich słowników korzystałeś?

Rada: Skorzystaj ze słowników: frazeologicznego, Słownika mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, Słownika mitologii greckiej i rzymskiej Joëla Schmidta.

 • stajnia Augiasza – miejsce brudne, zaniedbane
 • puszka Pandory – zbiór, źródło nieszczęść
 • syzyfowa praca – praca niedająca wyników, zadanie niewykonalne
 • pięta achillesowa – słaba strona
 • nić Ariadny – myśl przewodnia, sposób wybrnięcia z trudnej sytuacji
 • odradzać się jak Feniks z popiołów – powstać po kompletnym zniszczeniu, odrodzić się na nowo
 • urwać łeb Hydrze – stłumić zło w zarodku

Wyjaśnienia powinny być krótkie, jednozdaniowe. Przykłady również jak najprostsze, każde zdanie, w którym dane sformułowanie będzie użyte poprawnie, będzie dobre.

Który z bohaterów mitologii greckiej mógłby być dla Ciebie wzorem i inspiracją? Swój wybór uzasadnij.

Wbrew pozorom, nie stoi przed tobą zadanie napisania charakterystyki postaci. Do takiego tematu bardziej odpowiednią formą będzie rozprawka.

Rada: Możesz taką pracę napisać na dwa sposoby:

 • Z góry postaw tezę, np. wzorem i inspiracją jest dla mnie Ikar. A potem przytaczasz kolejne argumenty na udowodnienie tezy, że Ikar rzeczywiście nadaje się na wzorzec i inspirację. Staraj się udowodnić i pokazać czytelnikowi Twoje pracy, że Ikar to fascynująca postać z mitologii greckiej.
 • Postaw pytanie: czy którykolwiek z bohaterów powstałej przed wiekami mitologii może być aktualnym wzorcem dla współczesnego pokolenia?
  • Następnie wybrane postaci z mitologii traktujesz jako kolejne argumenty za lub przeciw, np.: Prometeusz – zdecydowanie odpada, bo poświęcenie nie jest w modzie, Herakles – może być, bo swoją siłę wykorzystywał w dobrym (przeważnie) celu, Odys – jego tułaczka to często szczyt marzeń tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie. Potrafił wyjść cało z każdej sytuacji, itd.
  • Następnie formułujesz tezę: może nie wszyscy, ale wśród bogatej galerii greckich bogów i herosów znalazłem kilku, którzy stanowią dla mnie wzorzec (wniosek może być też zupełnie inny).

 

Przedstaw schemat teogonii greckiej

 • Po pierwsze, musisz rozszyfrować polecenie, czyli wiedzieć, co to jest teogonia.
 • Po drugie, powinieneś przejrzeć jeszcze raz pierwsze strony Mitologii Parandowskiego. Przypomnisz sobie, skąd wzięli się poszczególni mieszkańcy Olimpu.
 • Po trzecie, musisz przedstawić schemat.

Rada: narysuj go, najlepiej na dużej kartce, bo bogów jest niemało i zrobi się bałagan i tłok. Dobrze też jest przy każdym bogu zapisać, za co był “odpowiedzialny”, np. Hera – bogini ogniska domowego.

Po co takie zadanie?
W ten sposób szybciej i na dłużej zapamiętasz skomplikowane koligacje członków boskiej rodziny.

 

Przeczytaj i zapisz etapy wędrówki Odysa.

Rada: przedstaw koleje losu Odysa w punktach. Możesz pokusić się o narysowanie mapy.

Po co takie zadanie?
Wiele etapów podróży Odysa funkcjonuje w kulturze jako nośne symbole. A ponieważ bohater ten przygód miał niemało, przyda się uporządkowanie ich.

Przykład:

 1. Narodziny syna
 2. Wybuch wojny trojańskiej
 3. Upadek Troi i przygotowania do powrotu
 4. Burza na morzu
 5. Kraj Lotofagów
 6. Przygoda z Polifemem
 7. Klątwa Polifema
 8. Prezent króla wiatrów
 9. Wypuszczenie niepomyślnych wiatrów
 10. Zniszczenie okrętów
 11. Pobyt u Kirke
 12. Wróżba Tejrezjasza
 13. Niebezpieczeństwo syren
 14. Miedzy Scyllą a Charybdą
 15. Kara Heliosa
 16. U nimfy Kalipso
 17. Rozkaz Zeusa
 18. Spełnienie groźby Polifema
 19. U króla Alkinoosa
 20. Powrót na darowanych okrętach
 21. Zamiana w żebraka
 22. Uśmiercenie zalotników
 23. Odys w domu.

 

Wypisz przynajmniej po trzy teksty kultury (literatura i sztuka), w których występują nawiązania do: Ikara, Nike, Odysa.

Rada: zajrzyj do podręcznika, przypomnij sobie gimnazjalne lektury.

Ikar:

 • Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar (opowiadanie)
 • Peter Brueghel, Upadek Ikara (obraz)
 • Tadeusz Różewicz, Prawa i obowiązki
 • Ernest Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą…
 • Marc Chagall, Upadek Ikara

Nike:

 • Zbigniew Herbert, Nike która się waha
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Nike
 • …, Nike (pomnik w Warszawie)
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

Odys:

 • Francesco Hayez, Odyseusz na dworze Alkinoosa
 • Leopold Staff, Odys
 • Tadeusz Nowak, Psalm o powrocie
 • James Joyce, Ullises

Po co takie zadanie?
Nawiązania i kontynuacje są istotą kultury, właściwie cała sztuka i literatura toczą pomiędzy sobą wielki, nieustający dialog. Orientacja w nim jest koniecznym składnikiem wykształcenia. Ważne pojęcie, które wiąże się z tą pracą domową to intertekstualność.

 

W krótkiej notatce opisz funkcje mitu w tragedii i eposach.

W tej pracy domowej wykorzystaj nie tylko znajomość mitologii, ale też literatury greckiej. Notatka ma na celu syntezę wiadomości z antyku i zaznaczenie zależności, jakie zachodzą pomiędzy mitologią a literaturą.

Rada: zacznij ambitnie, najlepiej od tego, że mit sam w sobie nie jest gatunkiem literackim (to bardzo ważne!), ale zapoczątkował istnienie wielu klasycznych gatunków, np. tragedii i komedii. Wypisz wszystkie dzieła literackie antyku, które już poznałeś. Przyporządkuj do każdego mit, na podstawie którego powstał utwór. W ten sposób wiesz już, że mity stanowiły często podstawę fabularną dla ówczesnej literatury.

Przykłady:

Iliada (mit o wojnie trojańskiej), Odyseja (mit o Odyseuszu), Król Edyp i Antygona Sofoklesa (mit o rodzie Labdakidów). Metamorfozy Owidiusza (mit o Odyseuszu), Prometeusz skowany Ajschylosa (mit o Prometeuszu, rzecz jasna), Opisz krótko, jakie elementy mitu zawierają poszczególne utwory. I wreszcie zajmij się tym, co najtrudniejsze: opisz funkcje mitu. Po pierwsze, mity miały funkcję poznawczą i taką też pełnią w literaturze: eposy i tragedie pozwalały poznać i zrozumieć świat bogów i ludzi. Stanowiły też świadectwo światopoglądu: ukazywały np. racje prawa boskiego i ludzkiego (Antygona) oraz sakralną: tragedia poprzez tragizm bohaterów prowadziła do katharsis u widzów czyli mistycznego przeżycia duchowego oczyszczenia poprzez rozładowanie emocji (litości i trwogi). Na koniec wspomnij, że dziś mity w literaturze pełnią funkcję “banku” motywów, poprzez które ukazywane są odwieczne ludzkie postawy, uczucia, mądrości.

 

Napisz notatkę na temat 12 prac Herkulesa.

Rada: zacznij od tego, kim był Herkules. Krótko, bo to w końcu tylko notatka. Ważne jest to, czyim był synem (Zeusa i Alkmeny) i dlaczego musiał owych dwanaście prac wykonać (ponieważ w szale wywołanym przez Herę zabił swoja żonę Megarę i dzieci, ponieważ wziął ich za wrogów. Za to, zgodnie z wyrocznią, musiał wykonać 12 prac w służbie Eurysteusza). Jakie to były prace? Wyjątkowo trudne i niebezpieczne, wymagające siły, sprytu i zręczności. Warto je wszystkie wypisać:

 1. Zabić lwa nemejskiego
 2. Zgładzić hydrę lernejską
 3. Schwytać łanię kerynejską
 4. Upolować dzika erymantejskiego
 5. Wytępić ptaki stymafilijskie
 6. Oczyścić stajnie Augiasza
 7. Ujarzmić byka kreteńskiego
 8. Uprowadzić rumaki Diomedesa
 9. Zdobyć pas Hipolity
 10. Uprowadzić woły Geryona
 11. Przynieść jabłka z ogrodu Hesperyd
 12. Porwać z Hadesu Cerbera.

Na koniec proponuję opisać krótko wybraną pracę, a wybór uzasadnić: Np. najsłynniejszą chyba pracą, jaką musiał wykonać Herkules było oczyszczenie stajnie Augiasza. Augiasz był królem Elidy, który posiadał ogromne stada bydła. Stajnie, w których mieszkały zwierzęta, były nigdy nieczyszczone. Bohater miał zadanie wykonać w ciągu jednej doby – poradził sobie z nim w ten sposób, że przepuścił przez nie nurty rzek Alfejos i Penejos.

 

Posługując się odpowiednimi słownikami, wyjaśnij znaczenie następujących określeń: stajnia Augiasza, puszka Pandory, syzyfowa praca, pięta achillesowa, nić Ariadny, odradzać się jak Feniks z popiołów, urwać łeb Hydrze. Do każdego określenia podaj przykład użycia. Zapisz, z jakich słowników korzystałeś?

Rada: skorzystaj ze słowników: frazeologicznego, Słownika mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, Słownika mitologii greckiej i rzymskiej Joëla Schmidta.

 • stajnia Augiasza – miejsce brudne, zaniedbane
 • puszka Pandory – zbiór, źródło nieszczęść
 • syzyfowa praca – praca niedająca wyników, zadanie niewykonalne
 • pięta achillesowa – słaba strona
 • nić Ariadny – myśl przewodnia, sposób wybrnięcia z trudnej sytuacji
 • odradzać się jak Feniks z popiołów – powstać po kompletnym zniszczeniu, odrodzić się na nowo
 • urwać łeb Hydrze – stłumić zło w zarodku

Wyjaśnienia powinny być krótkie, jednozdaniowe. Przykłady również jak najprostsze, każde zdanie, w którym dane sformułowanie będzie użyte poprawnie, będzie dobre.

Napisz konspekt referatu na temat obecności mitu w kulturze antycznej (dramat, liryka, epika, rzeźba, architektura).

Po pierwsze, musisz wiedzieć, czym różni się konspekt referatu od samego referatu?

 • Referat to opracowanie jakiegoś zagadnienia przedstawione na piśmie lub wygłaszane w gronie zainteresowanych. Zwykle jest tak, że nawet jeśli referat został napisany, to docelowo ma być wygłoszony przed audytorium.
 • Konspekt referatu zaś to pewien szkic zawierający główne tezy i założenia referatu oraz zagadnienia, które należy uwzględnić, ale nie zawiera sformułowanych gotowych myśli, nie jest całościowym tekstem.

Zacznij od
ustalenia założenia: w tym przypadku należy założyć, że mit był obecny w literaturze i sztuce antycznej.

Następnie
ustal jakie zagadnienia należy poruszyć – tu mamy ułatwione zadanie, ponieważ w nawiasie polecenia podano nam je. Zajmiemy się więc poszczególnymi gatunkami literackimi, rzeźbą i architekturą.

Podaj
dowody potwierdzające obecność mitu w tychże dziedzinach kultury. Ja to zrobić? Część przykładów na pewno znasz ze szkoły: przejrzyj zeszyt i podręcznik. Pamiętaj jednak, że referat wymaga dogłębnego omówienia zagadnienia, dlatego powinieneś też skorzystać z dodatkowych materiałów: albumów, książek.

Wszystko zapisz w punktach.
Konspekt gotowy!

 

Przygotuj referat na temat motywów mitologicznych w malarstwie.

Referat to opracowanie jakiegoś zagadnienia przedstawione na piśmie lub wygłaszane w gronie zainteresowanych. Zwykle jest tak, że nawet jeśli referat został napisany, to docelowo ma być wygłoszony przed audytorium. Konspekt referatu zaś to pewien szkic zawierający główne tezy i założenia referatu oraz zagadnienia, które należy uwzględnić, ale nie zawiera sformułowanych gotowych myśli, nie jest całościowym tekstem.

 • Zacznij od ustalenia założenia: w tym przypadku należy założyć, że mit był obecny w literaturze i sztuce antycznej.
 • Następnie ustal, jakie zagadnienia należy poruszyć – tu mamy ułatwione zadanie, ponieważ w nawiasie polecenia podano nam je. Zajmiemy się więc poszczególnymi gatunkami literackimi, rzeźbą i architekturą.
 • Podaj dowody potwierdzające obecność mitu w tychże dziedzinach kultury. Jak to zrobić? Część przykładów na pewno znasz ze szkoły: przejrzyj zeszyt i podręcznik. Pamiętaj jednak, że referat wymaga dogłębnego omówienia zagadnienia, dlatego powinieneś też skorzystać z dodatkowych materiałów: albumów i książek.
 • Wszystko zapisz w punktach.

Konspekt gotowy!

Mitologia i Biblia nie tylko w literaturze stanowią niewyczerpane źródło odwołań, także malarze sięgają do nich. Przejrzyj podręcznik, znajdziesz tam kilka reprodukcji, szukaj też w naszym artykule. Zajrzyj też do numerów Cogito, w których omawialiśmy starożytność. Polecam również lekturę albumu Mity świata. Pożyteczne informacje znajdziesz także w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, szukaj pod hasłami konkretnych motywów, np. Arkadia.

 

Wypracowania z mitologii

Który z bohaterów mitologii greckiej mógłby być dla ciebie wzorem i inspiracją? Swój wybór uzasadnij.

Wbrew pozorom, nie stoi przed tobą zadanie napisania charakterystyki postaci. Do takiego tematu bardziej odpowiednią formą będzie rozprawka.

Rada: Możesz taką pracę napisać na dwa sposoby:

 • Z góry postaw tezę, np. wzorem i inspiracją jest dla mnie Ikar. A potem przytaczasz kolejne argumenty na udowodnienie tezy, że Ikar rzeczywiście nadaje się na wzorzec i inspirację. Staraj się udowodnić i pokazać czytelnikowi Twoje pracy, że Ikar to fascynująca postać z mitologii greckiej.
 • Postaw pytanie: czy którykolwiek z bohaterów powstałej przed wiekami mitologii może być aktualnym wzorcem dla współczesnego pokolenia? Następnie wybrane postaci z mitologii traktujesz jako kolejne argumenty za lub przeciw, np.: Prometeusz – zdecydowanie odpada, bo poświęcenie nie jest w modzie, Herakles – może być, bo swoją siłę wykorzystywał w dobrym (przeważnie) celu, Odys – jego tułaczka to często szczyt marzeń tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie. Potrafił wyjść cało z każdej sytuacji, itd. Następnie formułujesz tezę: może nie wszyscy, ale wśród bogatej galerii greckich bogów i herosów znalazłem kilku, którzy stanowią dla mnie wzorzec (wniosek może być też zupełnie inny).

 

Napisz streszczenie mitu o rodzie Labdakidów.

Po pierwsze, przypomnij sobie, na czym polega streszczenie. To podanie czegoś w skróconej formie, koniecznie własnymi słowami. Istotą streszczenia jest przekazanie najważniejszych informacji w zwięzłej i skrótowej formie (ale z zachowaniem sensu, oczywiście!). Niedopuszczalne jest przepisywanie co drugiego zdania z oryginalnego tekstu. Uważnie przeczytaj tekst, podziel go na fragmenty stanowiące kolejne całości utworu lub etapy losów bohaterów. Następnie opisz wszystko własnymi słowami. Na początku należy umieścić najważniejsze, wprowadzające informacje, np.:

Ród Labdakidów to ród królewski, założyciele miasta Teby.

Rada: W streszczeniu mitu o Labdakidach należy uwzględnić następujące fakty:

 • Źródło wszystkich nieszczęść – porwanie Europy przez Zeusa
 • Powstanie Teb
 • Kolejni władcy z rodu Labdakidów
 • Los Edypa
 • Rządy po Edypie
 • Zniszczenie miasta

 

Czy mitologia może być ważną lekturą dla współczesnego czytelnika? Uzasadnij swoje stanowisko.

Temat jest niby wolny, bo odwołuje się do Twoich przemyśleń i sądów, pozwala Ci mieć własne zdanie i możesz nawet zanegować potrzebę poznawania mitologii w szkole ( co serdecznie odradzamy).
Uwaga: potrzebne są ci argumenty, a stanowić je powinny, oprócz własnych wniosków, także – a może przede wszystkim – konkretne fakty z dziedziny literatury i sztuki (mnóstwo znajdziesz ich w niniejszym opracowaniu).

Rada: Zadaj sobie pytanie: 1 czego mitologia uczy współczesnych ludzi? 2 Do odczytania jakich tekstów kultury jest potrzebna?

Postaw tezę:
Tak mitologia jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, choć nie uświadamiamy tego sobie na co dzień.

Wymień dowody:

 • Czego uczą losy Midasa?
 • O czym świadczą dzieje Ikara?
 • O czym świadczą dzieje Prometeusza?
 • Jakich lektur nie odczytasz bez ich znajomości ( patrz mapa myśli – fakty i opinie)

Podsumuj wnioskiem:
Z pewnością można przeżyć życie nie znając i nie potrzebując mitologii, ale wejdzie się do świata kultury i nie skorzysta się z pozostawionego nam dziedzictwa.

 

Terminy związane z mitologią

Archetyp – to stały i niezmienny wzorzec ludzkich postaw, na przykład Prometeusz jest archetypem buntownika, a Niobe – cierpiącej matki.

Topos – to odwieczny temat lub motyw stale podejmowany w literaturze i kulturze, ulegający rozmaitym interpretacjom i przekształceniom. Najpopularniejsze toposy pochodzą z mitologii właśnie i Biblii, ale nie tylko. Kilka przykładów: topos Arkadii, topos wysp szczęśliwych, topos raju…

Politeizm – to inaczej wielobóstwo. Religia starożytnych Greków była politeistyczna, czego świadectwem jest mitologia: każdy bóg opiekował się inną dziedziną ludzkiego życia. Przeciwieństwem politeizmu jest monoteizm (wiara w jednego boga) – taką religią jest np. chrześcijaństwo.

Tytani – to sześciu synów Uranosa i Gai, jednym z nich był Kronos – ojciec Zeusa.

Herosi – półbogowie, synowie śmiertelnika i bogini lub śmiertelniczki i boga; także ludzie, którzy po śmierci zostali uznani za istoty wyższego rzędu.

Antropogenia – przynosi odpowiedź na pytanie, jak powstał człowiek.

Teogonia – wierzenia religijne dotyczące pochodzenia bóstw

Kosmogonia – wierzenia i spekulacje metafizyczne dotyczące powstania świata

Genealogia – opowiada o pochodzeniu i dziejach rodów.

Skrzydlate słowa – to utarte zwroty i wyrażenia, które na stał weszły do codziennego języka i wzbogacają go. Np. wchodząc do pokoju, w którym panuje bałagan, można krzyknąć: ależ tu stajnia Augiasza!

 

Mitologiczne Szczegóły, czyli może się przydać…

Kto wyskoczył z głowy Zeusa?
W ten sposób urodziła się córka Zeusa. Ponieważ Zeus odczuwał bóle głowy, poprosił o pomoc Hefajstosa i ten rozłupał mu czaszkę – wówczas wyskoczyła z niej Atena w pełnej zbroi (bóstwo mądrości).

Dla kogo Dedal budował labirynt?
Dla potwora Minotaura, który był synem żony króla Krety Minosa – Pasifae i byka.

Jak nazywała się żona Odysa?
Penelopa – jest ona symbolem małżeńskiej wierności. Przez całą tułaczkę Odyseusza czekała na niego w Itace i odpędzała zalotników.

Co to jest Olimp?
Masyw górski w północnej Grecji, którego najwyższy szczyt był miejscem zamieszkania mitologicznych bóstw.

Dlaczego na kogoś, kto jest zapatrzony w siebie, mówimy Narcyz?
Od imienia greckiego herosa, który umarł z niespełnionej miłości do samego siebie (zachwycony własnym odbiciem w wodzie). Po śmierci został zamieniony w kwiat nazwany jego imieniem.

Co zgubiło Niobe?
Pycha. Niobe uważała się za lepszą od Latony, ponieważ miała aż siedem córek i siedmiu synów, Latona zaś tylko dwoje dzieci. Z zemsty dzieci znieważonej Latony (Apollo i Artemida) zabiły strzałami z łuku potomstwo Niobe. Ta z rozpaczy skamieniała.

W którym micie jest mowa o… wymiotowaniu?
W micie teogonicznym. Kronos połykał swoje dzieci zaraz po ich narodzinach, ponieważ bał się, że odbiorą mu władzę. Kiedy urodził się Zeus, Rea podała mężowi kamień zawinięty w pieluszki. Kiedy Zeus dorósł, zmusił ojca do zwymiotowania rodzeństwa, razem odebrali mu władzę.

 

Zobacz:

Mitologia grecka

Mitologia

Mitologia – kartkówka

Mitologia – TEST 4

Mitologia na maturze