Na podstawie wiersza Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata oraz Apokalipsy według św. Jana porównaj przedstawione wizje końca świata.

Koniec świata według Apokalipsy:

 • niespodziewany czas i miejsce
 • trzęsienie ziemi, spadanie gwiazd wielki sztorm
 • znaki na niebie i ziemi
 • zaćmienie słońca i księżyca
 • strach i przerażenie ludzi
 • klasyfikacja ludzi na dobrych i złych (męki i cierpienia spadną na tych, którzy za życia odwrócili się od Boga, a łaska wiecznego szczęścia będzie dla tych, którzy wiernie służyli Chrystusowi)
 • Chrystus nadchodzący w obłoku

To wizja katastrofalna i przerażająca, jednak Ci, którzy nie odsunęli się od Boga, mogą być spokojni – Sąd Ostateczny będzie sprawiedliwy.

Koniec świata według wiersza Czesława Miłosza:

 • życie płynące normalnie i jednostajnie
 • panujący spokój – nikt nie zauważa tego, że nadszedł koniec świata
 • świat jest piękny, barwny, nic nie mąci panującego spokoju
 • ludzie wykonują zwykłe, codzienne czynności

Wizja spokojnego uświadomienia sobie nieuchronności pewnych rzeczy i zjawisk i spokojne pogodzenie się ze śmiercią i faktem przemijania.

 

Zobacz:

Czesław Miłosz – Piosenka o końcu świata

Apokalipsa św. Jana

Czesław Miłosz – Piosenka o końcu świata

 

Piosenka o końcu świata Miłosza – praca domowa