Napisz notatkę o Transakcji wojny chocimskiej Wacława Potockiego.

  • Utwór dotyczy wojny z Turkami w 1621 roku, ze zwycięską bitwą pod Chocimiem. W zasadzie utwór jest swobodnym przekładem dziennika prowadzonego przez Jakuba Sobieskiego, uczestnika tej wojny oczywiście, a zarazem ojca króla Jana III.
  • Transakcja – znaczy przebieg.
  • Na wydrukowanie czekała Transakcja wojny chocimskiej niemal 200 lat!
  • Jest to przykład polskiego eposu heroicznego.
  • Potocki opisuje rycerską przeszłość Polaków zwyciężających Turków. Dzieło jest bardzo obszerne – liczy kilkaset stron, porusza problem historii stosunków polsko-tureckich, opisuje przygotowanie do bitwy, wreszcie samą bitwę pod Chocimiem.
  • Mowa Chodkiewicza – to przykład wyczynu oratorskiego.
  • Opis bitwy – jest sceną batalistyczną. Nie brak drastycznych szczegółów. Można powiedzieć, że spełnia postulat szokowania odbiorcy – pełen jest okrucieństwa i naturalistycznych opisów. „Kipią ciepłe wątroby”, „kopije kruszą się w trupach”, „wiązną konie w mięsie”, „w łeb, w pierś, w brzuch gdzie się nada rabią” itd. Jest pełen dynamiki, Potocki używa nagromadzenia onomatopeicznych rzeczowników: trzask, chrzęst, zgrzyt…

Zobacz:

Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego

Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego jako epos

Przedstaw poemat Wacława Potockiego Transakcja Wojny chocimskiej jako utwór zagrzewający do walki za ojczyznę