Cechy twórczości

 • Radość życia, witalizm
 • Neologizmy (cykl Słopiewnie)
 • Krytyka mieszczaństwa
 • Satyra

Nurty, pojęcia

 • Skamander
 • Witalizm
 • Neologizmy
 • Groteska
 • Antyprogramowość

Możliwe tematy

 • Krytyka mieszczaństwa
 • Polemika z tradycją romantyczną
 • Rola neologizmów w twórczości Tuwima
 • Groteska i satyra w literaturze
 • XX-lecia międzywojennego

Co wtedy pisać?

 • Bal w Operze to groteskowa wizja Polski i Polaków żywiących się kłamstwem i ideologiczną propagandą („ideolo”), kończący się katastrofą.
 • Tuwim drwi z mieszczańskiego stylu życia, określając go jako „ciemne konanie”.
 • Poeta kolekcjonował słowa, były one jego niezwykłą pasją, co widać w poezji pełnej neologizmów, językowych eksperymentów i muzyczności.

Ważne wiersze

Mieszkańcy – doskonały przykład wykorzystania ekspresyjnych form językowych, brutalizmów, wulgaryzmów i słownictwa potocznego w funkcji poetyckiej. Tuwim demaskuje prymitywizm, zakłamanie i fałsz mieszczaństwa za pomocą kpiny, żartu, ironii.

Do krytyków – poetycka relacja z jazdy tramwajem, która jest źródłem radości życia i euforii z powodu wiosny. W wierszu mamy do czynienia z charakterystycznym dla skamandrytów witalizmem i antyprogramowością.

Kwiaty polskie – poemat dygresyjny, który powstał podczas pobytu Tuwima w Ameryce. Dzieło łączy w sobie sceny rodzajowe i wspomnienia, liryczne wyznania i patriotyczne inwokacje, polemiki polityczne i opisy przyrody. Najbardziej znany fragment utworu to Modlitwa, w której zwraca się do Boga z wieloma prośbami.

Bal w Operze – nowatorski poemat satyryczny napisany w 1936 r. pełen kolokwializmów, wulgaryzmów, neologizmów. Tuwim zawarł w nim krytykę społeczeństwa polskiego.

 

Cytat do zapamiętania

A w maju
Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroś mnie przeszywa!
Co się tam dzieje w mej głowie:
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,
A najweselej na skrętach!