Podaj przykłady utworów należących do literatury faktu.

Utwory należące do literatury faktu to przede wszystkim dzieła związane z okresem wojny i okupacji. Przez literaturę faktu rozumie się dział współczesnego piśmiennictwa sytuujący się na pograniczu literatury i dziennikarstwa, obejmujący utwory będące opowieściami o rzeczywistych wydarzeniach, niekiedy częściowo zbeletryzowane. Literaturę faktu reprezentują różne gatunki, np. reportaż znany Ci dzięki książce Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. Jest to utwór wykorzystujący zapis rozmowy autorki z przywódcą powstania w getcie – Markiem Edelmanem. Jego relacja jest pełna dystansu, prezentuje mechanizmy samej walki powstańczej bez natrętnego moralizatorstwa, wykazuje sceptycyzm wobec legendy heroizmu bohaterów getta.

Do tego typu piśmiennictwa można również zaliczyć Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. Gatunek literacki Rozmów z katem jest trudny do jednoznacznego określenia, mówi się, że jest to wywiad, dokument, reportaż, niekiedy też nazywa się Rozmowy specyficznym pamiętnikiem dwóch bohaterów. Dzieło stanowi zapis rozmów uwięzionych w jednej celi Jürgena Stroopa – generała niemieckiego odpowiedzialnego za pacyfikację getta i Kazimierza Moczarskiego – żołnierza oddziałów AK.

Powinieneś umieć odróżnić od literatury faktu wszelką inną twórczość dokumentacyjną: pamiętnik (Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego), dziennik (Dzienniki Witolda Gombrowicza), wspomnienia, listy (epistolografia).

Zobacz:

Czym jest literatura faktu? Wymień znane ci gatunki i podaj przykłady

Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

Zdążyć przed Panem Bogiem na maturze

Literatura obozowa na przykładzie Medalionów, Zdążyć przed Panem Bogiem i Opowiadań Tadeusza Borowskiego