Wypisz w punktach charakterystyczne cechy poezji Szymborskiej.

 • Maksymalna zwięzłość, oszczędność wypowiedzi.
 • „Wstyd uczuć” – subtelne operowanie emocjami.
 • Przywoływanie zjawisk pozornie banalnych, jednostkowych i nieważnych jako punktu wyjścia do głębokich refleksji.
 • Operowanie paradoksami i pozornymi paradoksami.
 • Fascynacja ewolucją i przyrodą, skłonność do odnajdywania w człowieku cech prymitywnych, naturalnych – „małpich”.
 • Niechęć do historii, sceptycyzm wobec ludzkich dokonań.
 • Niechęć do dopowiedzeń, upodobanie do „niedomkniętej” kompozycji utworów.
 • Upodobanie do filozofii antycznej – Heraklit, eleaci.
 • Częste odwołania do tekstów i zjawisk kultury – literatura, malarstwo.
 • Fascynacja tym, co nierzeczywiste, lecz prawdopodobne.
 • Skłonność do potoczności, chęć odnalezienia uniwersalnych treści w codziennym banale.
 • Upodobanie do niepełnych, szczątkowych sytuacji i motywów.
 • Lęk przed liczeniem, statystyką w odniesieniu do jednostek.
 • Posługiwanie się konwencją snu, nawiązania do poetyki surrealistycznej.
 • Dowcip, czasem pokrewny manierystycznemu konceptyzmowi.
 • Poszukiwania relacji między jednostką a zbiorowością, między tym co ogólne i odrębne, wyjątkowe.
 • Motyw „zdziwienia światem” – zaskoczenia rzeczami i zjawiskami pozornie banalnymi.
 • Obrona indywidualności, prywatności w świecie wielkich liczb i długotrwałych historycznych procesów

Zobacz:

Wisława Szymborska – jak pisać o…

Jaka jest funkcja paradoksu w poezji Wisławy Szymborskiej?

Co wiesz o twórczości Wisławy Szymborskiej? Omów wybrane utwory.

Wisława Szymborska a przeszłość – omów stosunek poetki do przeszłości na podstawie dwóch wybranych wierszy.

Wisława ­Szymborska – matura