Czy Konrad z III części Dziadów i „ja” liryczne z hymnu Dies irae Kasprowicza reprezentują podobną postawę?

Możesz zacząć od potwierdzenia tezy sugerowanej przez temat. Możesz również wyrazić swoje wątpliwości. Kreacje obydwu postaci i ich postaw są w pewien sposób podobne, ale można też odnaleźć między nimi zasadnicze różnice.

Podobieństwa

  • Obaj bohaterowie liryczni prezentują postawę prometejską. Buntują się przeciwko Bogu w imieniu cierpiących i niesprawiedliwie potraktowanych ludzi. Nie akceptują losu człowieka skazanego przez Boga na ból i poniewierkę.
  • Obaj z całą mocą ekspresji oskarżają Boga o zło, niesprawiedliwość, nieczułość na ludzką nędzę i niedolę. I Konrad, i Człowiek-Adam uznają, że najwyższą wartością na świecie jest dobro człowieka. Bohaterowie ci nie wahają się obrażać Boga, a nawet bluźnić.
  • Postrzegają Stwórcę jako okrutnego sędziego, a nie dobrotliwego ojca.

Różnice

  • Przede wszystkim Konrad występuje w imieniu swojego narodu, a podmiot liryczny z utworu Kasprowicza staje się reprezentantem całej ludzkości. Konrad utożsamia się z narodem, bierze na siebie jego cierpienie, jest skłonny złożyć ofiarę z własnego szczęścia i życia. Czuje się jako poeta i twórca równy Bogu. Podmiot liryczny u Kasprowicza odczuwa natomiast swoją marność, dystans wobec Boga, współczuje ludziom, ale jest jednocześnie przerażony ludzką podłością i okrucieństwem.
  • Konrad podważa stosunek Boga do własnego narodu, uważa, że tylko on może go obronić, wierzy więc w możliwość zmiany. Natomiast „ja” mówiące w wierszu Kasprowicza przeklina cały świat i zasady jego istnienia. Wobec nadchodzącej zagłady pogrąża się w rozpaczy i bierności.

Reasumując

Między tymi postaciami widać większe różnice niż podobieństwa.

 

Zobacz:

Jan Kasprowicz – Dies irae

Dokonaj analizy i interpretacji fragmentów hymnu Kasprowicza pt. Dies irae.

Porównaj dwie wizje końca świata zawarte w hymnie Dies irae Jana Kasprowicza i w wierszu pt. Koniec świata Rafała Wojaczka

Poczucie zagrożenia wartości we współczesnym świecie i katastrofizm w Dies irae Jana Kasprowicza.

Adam Mickiewicz, DZIADY część III

Przedstaw i oceń Konrada z III części Dziadów jako bohatera romantycznego i oceń jego postawę

Gustaw-Konrad – bohater Dziadów