Udowodnij, że Faust jest dziełem o przesłaniu uniwersalnym.

Uniwersalna wymowa Fausta

  • Już zakład między Bogiem a szatanem (Prolog w niebie) sugeruje, że dzieło to ma wymowę ponadczasową; jego tematem będzie kondycja człowieka, jego odwieczne tęsknoty i marzenia.
  • Bóg w czasie rozmowy z szatanem wypowiada ważne słowa dotyczące natury człowieka. Przyznaje mu prawo do popełniania błędów, pod warunkiem jednak, że jest aktywny, rozwija się, szuka nowych rozwiązań i możliwości. Te słowa brzmią: „Dopóki błądzi, dąży człowiek”. To przesłanie dla ludzi wszech czasów.
  • Można powiedzieć, że tematem dzieła jest człowiek wobec tajników istnienia.
  • Dzieło ma wymiar ponadczasowy, bo moralny. Zawarta jest w nim myśl o pochodzeniu zła; szatan jest tu ukazany jako „duch przeczenia”.
  • Goethe nasyca swój utwór wieloma odniesieniami natury filozoficznej, mitologicznej, religijnej i literackiej. Ukazuje w skrócie historię świata.
  • Faust – reprezentant wszystkich ludzi, swoisty everyman – uosabia odwieczne ludzkie pragnienia (popełnia przecież grzech prarodziców, pragnie zakazanej wiedzy): poznania niedostępnych i nieznanych dotąd prawd, ciekawego i pełnego życia, panowania nad przemijaniem. Chce być zawsze młody, aktywny, pełen sił – któż z nas by tego nie chciał?

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/faust

Faust – praca domowa

Faust – Johann Wolfgang Goethe

Jakich bohaterów możemy nazwać bohaterami faustowskimi?

Faust na maturze