Ze sceny wizyty Kirkora w domu Wdowy wypisz słowa i wyrażenia związane z wyobrażeniem piekła oraz te, które odnoszą się do Boga i nieba. Zinterpretuj je.

Scena jak z baśni. Niespodziewanie w ubogiej chatce pojawia się bogaty Kirkor, który ma zamiar ożenić się z jedną z córek Wdowy. Nie wie, którą wybrać. Pod wpływem czarów (o czym nie wie) podobają mu się obydwie dziewczyny. Chciałby jakiejś wskazówki z niebios, która ułatwiłaby mu wybór. Najlepiej gwiazdy podobnej do betlejemskiej: „O! Gdybym ujrzał tę gwiazdę przedsterną, / co wiodła króle do dzieciątka żłobu!”.

Dzięki niej miałby pewność, że wybrał właściwą kandydatkę. Niestety, gwiazda nie pojawia się. Kirkor musi więc zdać się na opinię samych dziewczyn o sobie oraz zdanie ich matki. Obydwie starają się przekonać go o swoich uczuciach. Ich słowa zdradzają prawdziwe intencje córek. Gdyby Kirkor słuchał uważnie i gdyby nie otumaniły go diabelskie sztuczki, z łatwością znalazłby podpowiedź. Albowiem z charakterystyką Balladyny – starszej córki wdowy – wiąże się cała seria diabelskich wyrażeń, które budzą zaniepokojenie. Oto Balladyna przekonuje Kirkora o swoich uczuciach:

„Jeśli w zamku są czeluście,
z czeluści ogień bucha, a ty każesz
wskoczyć – to wskoczę. Jeśli na odpuście
ksiądz nie rozgrzeszy, to wez­mę na siebie
śmiertelne grzechy, którymi się zmażesz (…)”.

Można powiedzieć, że Balladyna to dziewczyna z czarcim temperamentem. Jej wyobraźnia stwarza obraz czeluści piekielnych – gotowa oddać swe życie diabłu, sprzedać mu swą duszę, byle osiągnąć cel: omamić Kirkora. Dalej wypowiada prorocze dla siebie słowa: „Byłabym poczwarą / niegodną twojej ręki, ale piekła, / żebym się matki kochanej wyrzekła”.

Balladyna okaże się być poczwarą godną piekła – kiedy już zostanie żoną Kirkora, będzie się wstydzić własnej matki, wyrzeknie się jej, zamknie ją w wieży, a potem przepędzi z zamku i każe poszczuć psami.

Anielską i czystą duszę ma druga córka Wdowy – Alina. Zależy jej na zdobyciu Kirkora, ale nie boi się stawiać mu własnych warunków. O tej dziewczynie wypowiada się jej matka: „Alina (…) jak anioł”.

Kirkor słuchał dwóch sióstr, ale ich nie usłyszał. Wybrał kobietę z… diabłem za skórą.

 

Zobacz:

Balladyna Juliusza Słowackiego

Juliusz Słowacki – Balladyna

Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza

Balladyna – przedstawienie postaci i najważniejszych wydarzeń

Balladyna – pytania i odpowiedzi

Balladyna to dramat fantastyczny o magii i uroku władzy (rozprawka).

Balladyna – bohater literacki