Wyjaśnij pojęcia mitu i archetypu, posługując się przyk­ła­dami z mitologii grecko-rzymskiej.

Zacznij:
Przedstaw obie definicje:

 • mit – przekazywany ustnie (oralnie) tekst związany z wierzeniami religijnymi pełniący funkcję sakralną i/lub kulturotwórczą;
 • archetyp – stworzone przez Carla Gustava Junga pojęcie z pogranicza psychologii oznaczające wspólny wszystkim, osobowy prawzorzec społecznej roli lub określonego typu zachowania.

Dokonaj rozróżnienia między mitem (pojęcie tradycyjne) a archetypem (pojęcie współczesne, wtórne wobec mitu).

Rozwiń:
Przedstaw kilka przykładów mitów, których bohaterowie mają jednocześnie wyraźne cechy archetypiczne, np.:

 • Mit o Prometeuszu – archetyp bohatera poświęcającego się dla zbiorowości.
 • Mit o Pandorze – archetyp kobiety przewrotnej, ciekawskiej, próżnej.
 • Mit o Edypie – archetyp człowieka uciekającego przed nieuchronnym.
 • Mit o Dionizosie – archetyp szaleńca.

Zakończ:
Odwołaj się do znaczenia mitu w kulturze XX w. (mity inteligenckie w Weselu, mitologizacja rzeczywistości – Bruno Schulz, Olga Tokarczuk).

 

Najważniejsze teksty:

 • Mit o Prometeuszu,
 • Mit o Pandorze,
 • Mit o Edypie,
 • Mit o Dionizosie.

Ważne pojęcia:

 • Mit genezyjski / kosmogoniczny – wyjaśnia pochodzenie świata.
 • Mit teogoniczny – wyjaśnia pochodzenie bogów.
 • Mit antropogeniczny – wyjaśnia pochodzenie człowieka.
 • Mit genealogiczny – wyjaśnia pochodzenie słynnych rodów.

 

Zobacz:

Mitologia – praca domowa

 

Mitologia

Mity jako ważne tworzywo literatury

Na czym polega uniwersalizm mitów. Omów na wybranych przykładach.