Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy i interpretacji tekstu na poziomie rozszerzonym.

Fragment 45

Kazimierz Brandys, Obywatele

Na placu budowy lampy oświetlały z wysoka płytką rozpadlinę: wykop pod fundamenty. W dole uwijało się kilku ludzi w kombinezonach. Jeden stał pośrodku, zapisując coś w notesie. Co pewien czas machał chorągiewką w stronę ciężarówek podjeżdżających pod paszczę koparki. Potem ziemia wysypywała się na platformę z głuchym, ciężkim szelestem.

Pytania:

  1. Z jakiego rodzaju opisem mamy tu do czynienia?
  2. Co możesz powiedzieć o narratorze?
  3. Jaki jest stosunek narratora do opisywanego świata?

Odpowiedzi:

1. Jest to opis rzeczowy, dokładny, niepozostawiający miejsca na domysły czytelnika, narrator sam podaje i opisuje wszystkie elementy, które mają być udostępnione do odbioru. Co więcej, jest to opis suchy, prezentujący zwykłe czynności na placu budowy. Nic szczególnego się nie dzieje na płaszczyźnie zdarzeń. Taki opis może służyć jako zarysowanie tła dla rozgrywającej się później sytuacji.

2. Narrator całkowicie chowa się za opisywanymi ący miejsca na domysly czytelnika. cała sytuacja zostaje mu podana przez narratora. iejsca nazdarzeniami. Nie ujawnia się, nie pokazuje swojego stosunku do nich, nie próbuje nawiązać kontaktu z czytelnikiem. Jest to narrator “przezroczysty”, mający cechy narratora wszechwiedzącego.

3. Narrator nie ujawnia swojego stosunku do opisywanego świata. W ani jednym momencie nie ujawnia się, nie daje charakterystycznych, “mówiących” epitetów, poprzez które można by odczytać jego stosunek do świata przedstawionego.

Zobacz:

Fragment 44 – SZKOŁA PISANIA

Fragment 46 – SZKOŁA PISANIA