Zawód nauczyciela polega nie tylko na pracy ze zdrowymi dziećmi na różnych etapach edukacji w szkole podstawowej, branżowej i średniej. Nauczyciele pracują również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, dla których nauka różnych umiejętności i udział w warsztatach stanowią formę rehabilitacji. Samo przygotowanie pedagogiczne nie wystarcza, by podjąć się tak trudnego wyzwania. Do pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo potrzebne są dodatkowe kompetencje. Można je zdobyć w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

1. Oligofrenopedagogika – co to jest?

2. Podstawy nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Czy oligofrenopedagogika przydaje się do wykonywania zawodu nauczyciela?

4. Jakie rolę pełni pedagog w rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Oligofrenopedagogika przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki niej nauczyciel wie, jak postępować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i w jaki sposób pomóc im zdobyć podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Jakie umiejętności zdobywają nauczyciele na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

Oligofrenopedagogika – co to jest?

Oligofrenopedagogika to edukacja i rehabilitacja dla osób, które cierpią na niepełnosprawność intelektualną. Nauczyciela mogą zdobyć wiedzę z zakresu oligofrenopedagogiki w czasie studiów podyplomowych. Po skończeniu kierunku nauczyciele wiedzą, jakie są metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową oraz jakie standardy nauczania stosować w ich przypadku po uwzględnieniu trudności, z którymi boryka się uczeń. Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do pracy z uczniami niepełnosprawnymi wskazuje, że oligofrenopedagogikę powinni skończyć absolwenci studiów pedagogicznych lub psychologicznych I lub II stopnia, którzy chcą podjąć pracę z określonymi grupami uczniów. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych do pracy w zawodzie warto skontaktować się z organem prowadzącym daną placówkę.

Podstawy nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną

W przypadku kierunków takich jak oligofrenopedagogika studia podyplomowe dają szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwenci są w pełni przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych. Dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne w podstawowym zakresie nauka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowi ciekawe wyzwanie i dodatkową ścieżkę rozwoju kariery zawodowej. Studia podyplomowe na tym kierunku przydają się także nauczycielom pracującym w szkołach podstawowych i innych placówkach z oddziałami integracyjnymi. Mogą również ułatwić pracę z dziećmi, które mają różnego typu trudności w nauce i potrzebują nauczyciela wspomagającego, by poradzić sobie ze zdobywaniem kolejnych umiejętności.

Czy oligofrenopedagogika przydaje się do wykonywania zawodu nauczyciela?

Oligofrenopedagogika uzupełnia wiedzę nauczycieli z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, która nie radzi sobie z klasycznym systemem i ma trudności z przechodzeniem do kolejnych klas z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Niewielka niepełnosprawność nie musi wykluczać dziecka z nauki w zwykłej szkole, dlatego oligofrenopedagogika sprzyja integrowaniu dzieci. Nauczyciel może prowadzić dodatkowo warsztaty terapii zajęciowej, które pozwalają drobić do podstawowej pensji nauczyciela. Co więcej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pomaga najmłodszym uczniom przejść sprawnie przez cały system edukacji bez powtarzania klas i pogłębiania deficytów. Oligofrenopedagogika dla absolwentów szkół wyższych na kierunku pedagogicznym umożliwia też podjęcie pracy jako wykwalifikowana niania dla dzieci z niepełnosprawnością lub do prowadzenia różnych form terapii w placówkach wspomagających rehabilitację.

Jakie rolę pełni pedagog w rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Rola pedagoga w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest równie ważna co rola lekarza, fizjoterapeuty, czy też psychologa. Nauczyciel z odpowiednim wykształceniem prowadzi warsztaty, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności komunikacji i życia w społeczeństwie oraz zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu pedagog może kompleksowo wspierać dzieci i młodzież w rozwoju, ograniczając negatywny wpływ niepełnosprawności na ich dalsze życie. Równie dobrze może pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Bez pedagoga rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jest mniej skuteczna. Wsparcie pedagoga uzupełnia kompetencje i wszystkie formy wsparcia innych specjalistów. Dzięki współpracy z pedagogiem z odpowiednim wykształceniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną zyskują większe szanse na samodzielność w przyszłości i zdobywają najważniejsze umiejętności umożliwiające im życie w społeczeństwie.