Wymiana studencka to sposób na zdobywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności poprzez kształcenie i kontakt z ludźmi poza uczelnią. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a studenci chętnie korzystają z możliwości wyjazdu. Pobyt za granicą to nie tylko okazja do nauki w obcym języku, ale również możliwość poznania nowej kultury oraz szansa na odnalezienie się w nowych sytuacjach

Wymiana studencka to sposób na zdobywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności poprzez kształcenie i kontakt z ludźmi poza uczelnią. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a studenci chętnie korzystają z możliwości wyjazdu. Pobyt za granicą to nie tylko okazja do nauki w obcym języku, ale również możliwość poznania nowej kultury oraz szansa na odnalezienie się w nowych sytuacjach

Wymiana studencka – jakie korzyści niesie ze sobą?

W celu skorzystania z wymiany studenckiej należy najpierw wybrać uczelnię, z którą macierzysta placówka ma podpisaną umowę. Warto sprawdzić oferowane przez szkoły wyższe możliwości wymiany jeszcze przed podjęciem studiów. Podczas wymiany studenci najczęściej kontynuują edukację za granicą pośród kolegów z innych krajów. Pobyt umożliwia poznanie ciekawych osób, miejsc oraz szlifowanie języków obcych. W wielu wypadkach studenci podczas wymiany zdobywają także nowe doświadczenia zawodowe, podejmując staż lub praktyki. Osoby, które skorzystały z wymiany studenckiej, są lepiej przygotowane do podjęcia pracy, mają wyższe kwalifikacje, co jest szczególnie istotne dla pracodawcy. Ponadto taki pracownik radzi sobie znacznie lepiej zawodowo, jest bardziej otwarty i potrafi się odnaleźć w różnych nieprzewidzianych sytuacjach.

Najpopularniejsze programy wymiany studenckiej

Do najbardziej znanych programów wymiany studenckiej zaliczany jest Erasmus+, który swoim zasięgiem obejmuje państwa należące do Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein. Studenci otrzymują specjalne stypendium. Program CEEPUS przeznaczony jest dla studentów posiadających obywatelstwo jednego z państw członkowskich. Oprócz międzynarodowych programów uczelnie podpisują również umowy bilateralne z innymi ośrodkami naukowymi. Wówczas nie ma mowy o żadnych ograniczeniach terytorialnych i wymiana może odbywać się w niemal każdym kraju. Dodatkowo do dyspozycji studentów są oferty stypendialne z ramienia fundacji, np. Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Kosciuszko Foundation.

Wymiana studencka krajowa

Jeżeli student z różnych powodów nie może wyjechać za granicę, może skorzystać z programu wymiany między uczelniami krajowymi. Dla uniwersytetów jest to program MOST, a dla politechnik – MOSTECH. Oba programy to okazja wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych czy nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym w ramach innej jednostki edukacyjnej. Z kolei Program Mobilności Studentów i Doktorantów umożliwia odbycie kształcenia na innej niż macierzysta uczelni.

Wybierz WSEiZ i zdobądź doświadczenie za granicą!

Międzynarodowe kształcenie jest priorytetem dla warszawskiej uczelni. Możliwość zdobycia kompetencji w ramach wymiany studenckiej to jeden z walorów kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Studenci, którzy skorzystają z oferty uczelni, mają szansę na studia wymiennie lub zagraniczną praktykę. Dzięki temu mogą rozwinąć umiejętności językowe i praktyczne, a także kompetencje niezbędne na rynku pracy. WSEiZ – https://wseiz.pl/studia-i-stopnia/, wspiera w ramach Programu Erasmus+ mobilność międzynarodową studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych. Ponadto umożliwia studentom i pracownikom rozwój w ramach wyjazdów do krajów Unii Europejskiej oraz tych poza wspólnotą.