Tag "artysta i sztuka w literaturze"

Artysta i sztuka – motyw literacki według chronologii epok

W starożytności współistniały ze sobą dwie wizje twórcy: rzemieślnika, który stosuje konkretne zasady i „przepisy” na dobrą sztukę i literaturę, oraz artysty szaleńca, który, natchniony Bożą łaską, tworzy arcydzieła. W średniowieczu artyści pozostawali zwykle anonimowi, tworzyli nie dla sławy, lecz na chwałę Bożą. Ważne były nie nazwiska autorów, lecz same dzieła. Renesans wzmacnia rolę artysty. Pojawia się pojęcie poety doctusa – artysty wszechstronnego, gruntownie wykształconego humanisty, obytego w świecie. Warto przywołać Kochanowskiego (np.

Tematy literatury Młodej Polski

Sprawa narodowa Temat ojczyzny w literaturze tej epoki być może wcale nie jest najważniejszy, ale na pewno jest ważny – dzięki dwóm potęgom: Wyspiańskiemu i Żeromskiemu. Autorzy ci zajmują inne obszary literackiej mapy. Żeromski pisze prozę zrywów niepodległościowych; spod jego pióra wyjdzie jednak także dramat Róża. Wyspiański tworzy wielkie dramaty narodowe: Wesele – rzecz o współczesnym mu społeczeństwie polskim wobec sprawy wyzwolenia, Noc listopadową, Warszawiankę – o powstaniu. Często cytowanym utworem patriotycznym jest wiersz

Jak pisać o artyście i sztuce

Jeśli w swojej pracy masz się odwołać do pojęcia „artysta” przydadzą Ci się, (w zależności od tematu w różnym stopniu), poniższe informacje. Wykorzystaj odpowiedzi na następujące pytania: Czy pisarz to nauczyciel narodu? Było tak i tak. Czy to wyróżniony spośród zwykłych śmiertelników mesjasz, obrońca szczytnych idei? Może zwykły rzemieślnik? Ktoś z elity czy ultimus inter pares (ostatni wśród równych)? A jak to wygląda w naszych czasach? Do jakiej postawy zobowiązany jest twórca –

Artysta i sztuka – cytaty

Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu Horacy Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyję; Pijane moje rymy, bo i rad sam piję. Jan Kochanowski I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, Gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy. Jan Kochanowski Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Adam Mickiewicz Nazywam się Milijon, bo za milijony Kocham i cierpię katusze. Adam Mickiewicz Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy

Sztuka – motyw literacki

Sztuka W pracach pisemnych może pojawić się pytanie: o definicję sztuki, o jej rolę i pozycję w świecie wartości człowieka – i o „własne zdanie” w tej sprawie. Poglądy oscylują pomiędzy dwoma tradycyjnymi biegunami: od hasła „sztuki dla sztuki”, posągowego ideału – ponad tłumem i obmierzłym praktycyzmem – do „służebnicy społecznej” – wizji sztuki jako pouczającego medium, nauczyciela narodów, nośnika idei, czyli sztuki utylitarnej. Dywagacje na ten temat nie mogą

Cele i powinności sztuki i artysty

Ze sztuką obcujecie od początku edukacji, dosłownie od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Każdy wiersz, obraz, dzieło muzyczne należy do świata sztuki. Dlatego właśnie te zagadnienia z powodzeniem mogą stać się tematem pracy pisemnej. Co to jest sztuka? Dawniej: w starożytności pojęcie sztuki pojmowano szerzej. Wszelkie umiejętności, znajomość reguł i sposobów tworzenia zarówno garnków, jak i przemówień nazywano sztuką. To znaczenie bliższe było słowu technika, określało wiedzę, fachowość, umiejętność wyprodukowania czegoś. Nie przypisywano takiej działalności