Tag "historia"

HISTORIA TEST ze starożytności

Sprawdź przed egzaminem gimnazjalnym swoja wiedzę z historii pierwszych cywilizacji: Mezopotamii, Starożytnego Egiptu i Izraela. Test z historii starożytnej Początki ludzkości 1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu. A. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. B. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroTaginiki. A. źródła historyczne pisane – ……………………………………………………………………………………………………….. B. źródła

Najsłynniejsze polskie bitwy

Rok 1017 Jakie znaczenie miała obrona Niemczy? Następca Mieszka I, Bolesław Chrobry, toczył długotrwałe wojny z Niemcami (od 1004 r.). Wojskom polskim udało się odeprzeć kilka wypraw organizowanych przez cesarza Henryka II. W 1017 r. ruszyła na Polskę kolejna. Utknęła pod śląskim grodem Niemczą. Przez trzy tygodnie wróg atakował twierdzę, lecz jej obrońcy nie dali się złamać. Niemcy musieli wrócić do kraju. Walki w Polsce okazały się nieopłacalne: spotkali się tu ze zbyt

Dzieje ustroju. Feudalizm

Feudalizm Ustrój społeczny charakterystyczny dla średniowiecznej Europy, to właśnie feudalizm. Znaki rozpoznawcze: lenno, wasal i senior, zależność ludzi od siebie i silnie zhierachizowana struktura połeczeństwa To system społeczno-gospodarczy, który panował w średniowieczu, nazywany też systemem wasalno-lennym.  Porządkował zależności między ludźmi, regulował prawo pomiędzy warstwami wyższymi a niższymi. Grupę panującą w systemie feudalnym stanowili wielcy właściciele ziemscy, ich wasalami byli rycerze, którzy mieli swoich wasali, itd, itd… Istotą feudalizmu były dwie zasady: