Tag "Księstwo Warszawskie"

Legiony Polskie i Księstwo Warszawskie

Po upadku powstania kościuszkowskiego Polacy nie zrezygnowali z walki o odzyskanie niepodległości. W kraju powstała organizacja spiskowa – Centralizacja Lwowska. Została jednak rozbita przez policję państw zaborczych, a działalność niepodległościowa skupiła się na emigracji. Liczono na pomoc Francji, która toczyła w tym czasie wojny z wszystkimi zaborcami. W 1797 r. Bonaparte zgodził się na utworzenie Legionu Polskiego przy tworzonym w tym czasie państwie Lombardii. Dowództwo nad nim objął gen. Henryk

Księstwo Warszawskie

W wyniku pogromu Prus przez napoleońskie wojska pod Jeną w 1806 r., powstała nowa sytuacja polityczna, w sumie niosąca nadzieje Polakom. Napoleon był przekonany, że kolejna kampania będzie toczyć się na polskiej ziemi i postawa Polaków w obliczu tych wydarzeń będzie miała swoją wagę. Z jego inspiracji gen. Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki wydali odezwę wzywającą rodaków do powstania (listopad 1806 r.), wspartego przez wkraczających Francuzów. Na wyzwolonych obszarach powstawała

Główne zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego

Kongres Wiedeński był spotkaniem zwycięzców i zarazem ostatnich monarchów. Obradował między wrześniem 1814 a czerwcem 1815 roku. Brały w nim udział niemal wszystkie państwa europejskie. Jednak tak naprawdę liczyły się tylko: Rosja, Prusy, Austria, Anglia i, dzięki zręczności i intrygom Talleyranda, także pokonana Francja. W jakiejś mierze uczestnicy kongresu usiłowali cofnąć zegar historii. Przypatrzmy się zasadom kongresu: równowadze, restauracji, legitymizmowi. Przywrócenie starych porządków politycznych, powrót na trony wygnanych lub niekoniecznie chcianych monarchów, obsadzenie pustych tronów

Sprawa polska w epoce napoleońskiej

Legiony Polskie we Włoszech Wielu polskich patriotów nie pogodziło się z faktem upadku Rzeczypospolitej, usiłując, u boku walczącej z zaborcami Francji, odzyskać niepodległość własnej ojczyzny. Najbardziej energicznym z nich był generał Jan Henryk Dąbrowski, który po wielu podejściach zdobył zgodę Dyrektoriatu, a potem głównodowodzącego armii włoskiej, generała Bonapartego na utworzenie Polskich Legionów (1797). Wspólnie z Józefem Wybickim – komisarzem cywilnym, oraz grupą patriotycznie nastawionych Polaków przebywających na obczyźnie stworzył polskie jednostki wojskowe składające się z jeńców polskich