Tag "okrąg"

Okręgi wpisane i opisane

Musisz wiedzieć! Okrąg jest wpisany w wielokąt, jeżeli jest styczny do wszystkich boków tego wielokąta. Okrąg jest opisany na wielokącie, jeżeli wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu. Wielokąt wpisany w okrąg Okrąg opisany na wielokącie Wielokąt opisany na okręgu Okrąg wpisany w wielokąt Zadanie 1. Drewniany blat stołu w kształcie koła przerobiono na prostokątny. Długości boków otrzymanego prostokąta wynoszą 6 dm i 8 dm. Oblicz pole powierzchni pozostałej części blatu (obszar zacieniowany). Rozwiązanie: Chcąc

Okrąg i koło – zadania

Okręgiem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O wynosi r. Kołem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest mniejsza lub równa r. Zauważ! Środek okręgu nie należy do okręgu, środek koła należy do koła. To jest ważne! W okręgu i kole można zaznaczyć: Promień r – odcinek, którego jednym końcem jest środek okręgu O, a drugi koniec leży na okręgu. Cięciwę c – odcinek,

OKRĄG I KOŁO

Okrąg Okręgiem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O wynosi r. Okręg oznaczamy o (O,r) i czytamy okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Promień okręgu jest to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu. Cięciwa jest to odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. Średnica jest to cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Styczna jest to prosta mająca z okręgiem tylko jeden punkt wspólny. Kąt