10.

Jakie imiesłowy można tworzyć od czasowników: śpiewać, grać, a jakie od czasowników: zaśpiewać, zagrać?

Imiesłowy sprawiają najwięcej trudności w konstrukcjach składniowych. Czasowniki śpiewać zagrać są niedokonane, a czasowniki zaśpiewać oraz zagrać mają aspekt dokonany. Tej opozycji dotyczy następne pytanie.

Pamiętaj!

  • Od czasowników niedokonanych można utworzyć oba typy imiesłowów przymiotnikowych: bierne i czynne (śpiewany śpiewający, granygrający) oraz imiesłowy przysłówkowe współczesne (śpiewając, grając).
  • Od czasowników dokonanych można utworzyć imiesłowy przymiotnikowe bierne (zaśpiewany, zagrany) oraz imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zaśpiewawszy, zagrawszy).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Fleksja

10. Imiesłowy