Frazeologia TEST

1. Poniższe frazeologizmy przyporządkuj odpowiednim źródłom (według ich pochodzenia).
Np.  nić Ariadny – mitologia

a) jabłko niezgody,
b) męki Tantala,
c) mieć cały dom na głowie,
d) syn marnotrawny,
e) umywać ręce,  f) patrzeć wilkiem,
g) jaki pan, taki kram,
h) walczyć z wiatrakami,
i) egipskie ciemności,
j) być albo nie być

Biblia – …………………………………………………………………
mitologia – …………………………………………………………….
literatura – …………………………………………………………….
życie codzienne – …………………………………………………..

2. Frazeologizmy z polecenia 1 podziel na wyrażenia, zwroty i frazy.

Wyrażenia – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwroty – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Frazy – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zapisz po trzy frazeologizmy, których składnikami są następujące części ciała:

oko – ……………………………………………………………………………………
ucho – ………………………………………………………………………………….
nos – …………………………………………………………………………………….

4. Wyjaśnij znaczenie podanych przez siebie w poleceniu trzech frazeologizmów.

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Popraw błędy z zdaniach.

Ania i Kasia są przyjaciółkami, a więc żyją ze sobą jak pies z kotem.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artur jest laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, a więc ortografia jest jego piętą achillesową.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W końcu „wykułem” wiersz na pamięć, ale była to syzyfowa praca.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hura, Krzysiek przyniósł mi hiobowe wieści – wszedłem do pierwszego  składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Moja mama jest realistką, ponieważ ciągle myśli o niebieskich migdałach.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wyjaśnij, jak rozumiesz dziesięć przykazań frazeologicznych.

Nie pozwól jeździć sobie po głowie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bądź szpakami karmiony.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie stawiaj na niepewnego konia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoś wszem wobec, że nie jesteś w ciemię bity.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Życz ludziom wszystkiego najlepszego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miej cichych adoratorów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie reaguj na achy i ochy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie bierz co popadnie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie pracuj do późna w noc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie wychodź na durnia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Frazeologia TEST – odpowiedzi

1.
Biblia – syn marnotrawny, umywać ręce, egipskie ciemności
mitologia – nić Ariadny, jabłko niezgody, męki Tantala
literatura – walczyć z wiatrakami, być albo nie być
życie codzienne – mieć cały dom na głowie, patrzeć wilkiem, jaki pan, taki kram

2.
Wyrażenia – syn marnotrawny, egipskie ciemności, nić Ariadny, jabłko niezgody, męki Tantala
Zwroty – umywać ręce, walczyć z wiatrakami, być albo nie być, mieć cały dom na głowie, patrzeć wilkiem
Frazy –  jaki pan, taki kram

3.
oko – z przymrużeniem oka, z zamkniętymi oczami, mieć oko (na kogoś)
ucho – gumowe ucho, uszy do góry, nadstawić ucha
nos – mieć nosa, kręcić nosem, zadzierać nosa

4.
z przymrużeniem oka – na żarty, pobłażliwie
z zamkniętymi oczami – bez namysłu, bez wahania
mieć oko (na kogoś) – obserwować kogoś, uważać na kogoś
gumowe ucho – o kimś, kto podsłuchuje
uszy do góry – nie martw się, nie poddawaj się, wszystko będzie dobrze
nadstawić ucha – przysłuchiwać się czemuś pilnie, odsłuchiwać
mieć nosa – mieć dobre przeczucie, trafnie ocenić sytuację, mieć intuicję
kręcić nosem – okazywać niezadowolenie, kaprysić, grymasić
zadzierać nosa – być zarozumiałym

5.
Ania i Kasia są przyjaciółkami, więc żyją ze sobą za pan brat.
Ania i Kasia nie lubią się, więc żyją ze sobą jak pies z kotem.
Artur jest laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, a więc  ma ortografię w małym palcu.
Artur nigdy nie zostanie laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, ponieważ ortografia jest jego piętą achillesową.
W końcu „wykułem” wiersz na pamięć, ale była to droga przez mękę.
Nigdy nie „wykuję” tego wiersza na pamięć, to dla mnie syzyfowa praca.
Hura, Krzysiek przyniósł mi dobrą nowinę – wszedłem do pierwszego składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.
Rany, Krzysiek przyniósł mi hiobowe wieści – nie wszedłem do pierwszego składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.
Moja mama jest marzycielką, ponieważ ciągle myśli o niebieskich migdałach.
Moja mama jest realistką, nigdy nie myśli o niebieskich migdałach.

6.
Nie pozwól jeździć sobie po głowie. – Nie pozwól, by inni cię wykorzystywali.
Bądź szpakami karmiony.    – Bądź przebiegły/zaradny/mądry.
Nie stawiaj na niepewnego konia.  – Nie opowiadaj się za kimś/za czymś kto/ co nie gwarantuje sukcesu. Bądź ostrożny.
Ogłoś wszem wobec, że nie jesteś w ciemię bity. –  Ogłoś wszystkim, że jesteś mądry.
Życz ludziom wszystkiego najlepszego. – Życz ludziom dobrze.
Miej cichych adoratorów.  – Miej tajemniczych wielbicieli.
Nie reaguj na achy i ochy.  – Nie reaguj na przesadne zachwyty.
Nie bierz co popadnie.  – Nie bierz byle czego.
Nie pracuj do późna w noc.  – Nie pracuj zbyt długo.
Nie wychodź na durnia.  – Uważaj, żeby się nie ośmieszyć.

Zobacz:

Jak powstają błędy frazeologiczne?

Związki frazeologiczne

Podział związków frazeologicznych

Frazeologia TEST