Frazeologia TEST


1. Poniższe frazeologizmy przyporządkuj odpowiednim źródłom (według ich pochodzenia).

Np.  nić Ariadny – mitologia

a) jabłko niezgody,
b) męki Tantala,
c) mieć cały dom na głowie,

d) syn marnotrawny,
e) umywać ręce,  f) patrzeć wilkiem,

g) jaki pan, taki kram,
h) walczyć z wiatrakami,

i) egipskie ciemności,
j) być albo nie być


Biblia – …………………………………………………………………

mitologia – …………………………………………………………….
literatura – …………………………………………………………….
życie codzienne – …………………………………………………..


2. Frazeologizmy z polecenia 1 podziel na wyrażenia, zwroty i frazy.


Wyrażenia – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwroty – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Frazy – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


3. Zapisz po trzy frazeologizmy, których składnikami są następujące części ciała:


oko – ……………………………………………………………………………………

ucho – ………………………………………………………………………………….
nos – …………………………………………………………………………………….


4. Wyjaśnij znaczenie podanych przez siebie w poleceniu trzech frazeologizmów.


a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Popraw błędy z zdaniach.


Ania i Kasia są przyjaciółkami, a więc żyją ze sobą jak pies z kotem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artur jest laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, a więc ortografia jest jego piętą achillesową.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W końcu „wykułem” wiersz na pamięć, ale była to syzyfowa praca.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hura, Krzysiek przyniósł mi hiobowe wieści – wszedłem do pierwszego  składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Moja mama jest realistką, ponieważ ciągle myśli o niebieskich migdałach.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. Wyjaśnij, jak rozumiesz dziesięć przykazań frazeologicznych.


Nie pozwól jeździć sobie po głowie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bądź szpakami karmiony.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie stawiaj na niepewnego konia.

…………………………………………………………………………………………

Ogłoś wszem wobec, że nie jesteś w ciemię bity.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Życz ludziom wszystkiego najlepszego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miej cichych adoratorów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie reaguj na achy i ochy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie bierz co popadnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie pracuj do późna w noc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie wychodź na durnia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Frazeologia TEST – odpowiedzi

1.
Biblia – syn marnotrawny, umywać ręce, egipskie ciemności

mitologia – nić Ariadny, jabłko niezgody, męki Tantala
literatura – walczyć z wiatrakami, być albo nie być
życie codzienne – mieć cały dom na głowie, patrzeć wilkiem, jaki pan, taki kram

2.
Wyrażenia – syn marnotrawny, egipskie ciemności, nić Ariadny, jabłko niezgody, męki Tantala
Zwroty – umywać ręce, walczyć z wiatrakami, być albo nie być, mieć cały dom na głowie, patrzeć wilkiem
Frazy –  jaki pan, taki kram

3.
oko – z przymrużeniem oka, z zamkniętymi oczami, mieć oko (na kogoś)
ucho – gumowe ucho, uszy do góry, nadstawić ucha
nos – mieć nosa, kręcić nosem, zadzierać nosa

4.

z przymrużeniem oka – na żarty, pobłażliwie
z zamkniętymi oczami – bez namysłu, bez wahania
mieć oko (na kogoś) – obserwować kogoś, uważać na kogoś
gumowe ucho – o kimś, kto podsłuchuje
uszy do góry – nie martw się, nie poddawaj się, wszystko będzie dobrze
nadstawić ucha – przysłuchiwać się czemuś pilnie, odsłuchiwać
mieć nosa – mieć dobre przeczucie, trafnie ocenić sytuację, mieć intuicję
kręcić nosem – okazywać niezadowolenie, kaprysić, grymasić
zadzierać nosa – być zarozumiałym

5.  
Ania i Kasia są przyjaciółkami, więc żyją ze sobą za pan brat.
Ania i Kasia nie lubią się, więc żyją ze sobą jak pies z kotem.
Artur jest laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, a więc  ma ortografię w małym palcu.
Artur nigdy nie zostanie laureatem Wojewódzkiego Dyktanda Gimnazjalistów, ponieważ ortografia jest jego piętą achillesową.
W końcu „wykułem” wiersz na pamięć, ale była to droga przez mękę.
Nigdy nie „wykuję” tego wiersza na pamięć, to dla mnie syzyfowa praca.
Hura, Krzysiek przyniósł mi dobrą nowinę – wszedłem do pierwszego składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.
Rany, Krzysiek przyniósł mi hiobowe wieści – nie wszedłem do pierwszego składu  drużyny piłki nożnej w międzyszkolnych rozgrywkach juniorów.
Moja mama jest marzycielką, ponieważ ciągle myśli o niebieskich migdałach.
Moja mama jest realistką, nigdy nie myśli o niebieskich migdałach.

6.
Nie pozwól jeździć sobie po głowie. – Nie pozwól, by inni cię wykorzystywali.
Bądź szpakami karmiony.    – Bądź przebiegły/zaradny/mądry.
Nie stawiaj na niepewnego konia.  – Nie opowiadaj się za kimś/za czymś kto/ co nie gwarantuje sukcesu. Bądź ostrożny.
Ogłoś wszem wobec, że nie jesteś w ciemię bity. –  Ogłoś wszystkim, że jesteś mądry.
Życz ludziom wszystkiego najlepszego. – Życz ludziom dobrze.
Miej cichych adoratorów.  – Miej tajemniczych wielbicieli.
Nie reaguj na achy i ochy.  – Nie reaguj na przesadne zachwyty.
Nie bierz co popadnie.  – Nie bierz byle czego. 
Nie pracuj do późna w noc.  – Nie pracuj zbyt długo.
Nie wychodź na durnia.  – Uważaj, żeby się nie ośmieszyć.

Zobacz:

Jak powstają błędy frazeologiczne?

Związki frazeologiczne

Podział związków frazeologicznych

Frazeologia TEST