Tag "test z nauki o języku"

Test z nauki o języku 7

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   2. W każdym ze zdań wyraz „piesek” pełni inną funkcję składniową. Jaką? A. Pan piesek zachorował i leżał w łóżeczku. B. Lubił chodzić nad jezioro i pływać pieskiem. C. Baltazar był mądrym pieskiem. D. Nie widziałem ostatnio swojego pieska. E. Ten piesek ugryzł mnie w łydkę. A. ………………………………………………………………… B. ………………………………………………………………… C. ………………………………………………………………… D. ………………………………………………………………… E. ………………………………………………………………… 3. Do podanych wyrazów dopisz ich formę gramatyczną –

Test z nauki o języku 6

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Który z wyrazów nie zawiera cząstki „om”? A. k……..ponent B. k……..pozytor C. k……..pas D. k……..pać się E. k……..binator 2. Dobierz do każdego z wyrazów – umieszczonych po lewej stronie – odpowiadające im czasowniki. Napisz je w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego prostego. czasowniki: zarechotać, zarżeć, zakwitnąć, urosnąć, dojrzewać, zatrzepotać, zwiędnąć, zaświergotać a) pąk – …………………………………………………………………………………………… b) owoc – ………………………………………………………………………………………… c) dziecko

Test z nauki o języku 5

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Wybierz poprawną odpowiedź. KLEPTOMAN A. Pracownik warsztatu blacharskiego. B. Plotkarz, człowiek przekazujący nieprawdziwe informacje. C. Człowiek mający chorobliwą skłonność do kradzieży. Odp. ………………………………………………………………………. PIROMAN A. Kucharz, specjalista od sporządzania pierogów w restauracjach. B. Podpalacz, człowiek chorobliwie zafascynowany ogniem. C. Nieostrożny kierowca, sprawca wypadku drogowego. Odp. ………………………………………………………………………. HARPAGON A. Mężczyzna silny i mocny, którego wszyscy się boją. B. Marynarz pracujący na statkach wielorybniczych C.

Test z nauki o języku 4

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Po lewej stronie – kilka znanych nazwisk. Dopasuj do każdego z nich odpowiednią informację. 1. Zbigniew Herbert ………………………… 2. Francisco De Goya ……………………… 3. Gustaw Holoubek ………………………… 4. Andrzej Wajda …………………………….. 5. Arystoteles …………………………………. 6. Ludwig van Beethoven ………………… 7. Karol Darwin ………………………………. A. grecki filozof, wszechstronny myśliciel, żył w IV w. p. n. e. B. aktor teatralny, filmowy i telewizyjny C. reżyser

Test z nauki o języku 3

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Popraw błędy w przysłowiach: a) Na złodzieju czapka karakułowa. ……………………………………………………………………………………………………………………………… b) Nie wszystko złoto, co się święci. ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Leje jak wół do karety. ……………………………………………………………………………………………………………………………… d) Pańskie oko konia tu czy tam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… e) Baba o szydle, dziad o dratwie. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Dopasuj neologizmy do wyrazów: – ściereczka do kurzu …………………………………………………………… – śliniaczek …………………………………………………………………………. – lampa ………………………………………………………………………………. – szklanka …………………………………………………………………………… – pokrywka …………………………………………………………………………..

Test z nauki o języku 2

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Wpisz nazwy gatunków odpowiadające podanym definicjom: a) wzniosła pieśń skierowana do bóstwa, utrzymana w pochwalnej tonacji ……………………… b) utwór z pogranicza epiki i liryki, pisany wierszem, oparty na wierzeniach i obyczajach ludowych ……………………… c) utwór pisany wierszem, oparty na motywach żalu, smutku po stracie bliskiej osoby ……………………… 2. W wyrazie „arcy-mistrz” akcent pada na: a) pierwszą sylabę od końca b) czwarta sylabę od

Test z nauki o języku 1

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Podanemu związkowi frazeologicznemu odpowiada tylko jedno wyjaśnienie. Wybierz je. A. Pleść androny: a) mówić głupstwa b) mówić dużo c) mówić zbyt szybko B. Krewny po kądzieli: a) krewny ze strony matki b) ktoś wyróżniony, szczególnie drogi c) krewny ze strony ojca C. Czarno na białym: a) Murzyni idący przez jezdnię b) coś oczywistego, nie budzącego wątpliwości c) negatywny bohater powieści, który osiąga sukces D. Zimny prysznic: a) codzienna kąpiel b) gwałtowny powrót do

Frazeologia – TEST 1

Frazeologia – TEST 1. Poniższe frazeologizmy przyporządkuj odpowiednim źródłom (według ich pochodzenia). Np.  nić Ariadny – mitologia a) jabłko niezgody, b) męki Tantala, c) mieć cały dom na głowie, d) syn marnotrawny, e) umywać ręce,  f) patrzeć wilkiem, g) jaki pan, taki kram, h) walczyć z wiatrakami, i) egipskie ciemności, j) być albo nie być Biblia – ………………………………………………………………… mitologia – ……………………………………………………………. literatura – ……………………………………………………………. życie codzienne – ………………………………………………….. 2. Frazeologizmy

Fleksja TEST

Fleksja TEST   1. Obok podanych niżej stwierdzeń wpisz P (prawda) lub F (fałsz). a) Liczebniki to odmienne części mowy.  ………………………………………………………. b) Istnieją dwa niezależne podziały liczebników. …………………………………………….. c) Funkcją liczebnika jest określanie cech rzeczowników. ………………………………… d) Liczebniki główne odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje.  ……………………. e) Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami nieodmiennymi.  …………………….. f) Liczebników ułamkowych używamy wyłącznie na matematyce. ………………………. 2. Zastąp cyfry słowami. Nazwij typ utworzonego

Przymiotnik TEST

Przymiotnik TEST   1. Spośród podanych wyrazów wskaż tylko przymiotniki: a) różowy b) ładnie c) chłopięcy d) napisany e) czerstwy f) umykający g) wredny h) maluśki Odp. …………………. 2. Jakimi częściami mowy są pozostałe z powyższych wyrazów? Odp. …………………. 3. Dopisz stopień wyższy i najwyższy do przymiotnika (jeśli to możliwe): a) ciekawy …………………………………..     …………………………………………………. b) marmurowy­ ……………………………..     …………………………………………………. c) kwadratowy­ ……………………………..     …………………………………………………. d) chory ……………………………………..     …………………………………………………. 4. Popraw błędy w zdaniach: a) Ta książka jest bardziej ciekawa od tamtej. b) Czytam

Czasownik TEST

Czasownik  TEST Uwaga! W zadaniach zamkniętych może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź.   1. Wstaw w odpowiednie miejsca tabeli: myśleć, mówić, zagrać, przybyć, robić, nagrodzić, spakować, słuchać, jeść, zacząć  Czasowniki dokonane  Czasowniki niedokonane 2. Pogrupuj podane czasowniki na formy nieodmienne, odmieniające się przez osoby, odmieniające się przez przypadki. \marzyć, robiąc, powiedziawszy, zwiedzamy, wędrujący, jechać, zamurowano, wzbogacany, oprowadza, zakryty, myśląca, zamknięto  czasowniki nieodmienne czasowniki odmieniające się przez osoby czasowniki odmieniające się

Rzeczownik TEST

Rzeczownik TEST 1. Odmienne i samodzielne części mowy to: A. czasowniki, liczebniki, spójniki, przyimki B. przymiotniki, rzeczowniki, zaimki, wykrzykniki C. zaimki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki D. przyimki, czasowniki, rzeczowniki, partykuły Odp. ………………….. 2. Wśród podanych wyrazów wskaż rzeczowniki, które są jednocześnie żywotne, nieosobowe i pospolite: A. pilot, B. mieszkaniec, C. słoń, D. ołówek, E. papuga. Odp. ………………….. 3. Spośród podanych rzeczowników wybierz nieodmienne i uzupełnij nimi zdania: Missisipi, Brda, kakao, mleko, emu, struś. A.