Czasownik TEST

Uwaga! W zadaniach zamkniętych może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź.

 

1. Wstaw w odpowiednie miejsca tabeli:

myśleć, mówić, zagrać, przybyć, robić, nagrodzić, spakować, słuchać, jeść, zacząć

Czasowniki dokonane
Czasowniki niedokonane

2. Pogrupuj podane czasowniki na formy nieodmienne, odmieniające się przez osoby, odmieniające się przez przypadki.

\marzyć, robiąc, powiedziawszy, zwiedzamy, wędrujący, jechać, zamurowano, wzbogacany, oprowadza, zakryty, myśląca, zamknięto

czasowniki nieodmienne czasowniki odmieniające się przez osoby czasowniki odmieniające się przez przypadki
 

 

3. Pogrupowane w poleceniu 3 nieodmienne formy czasownika podziel na bezokoliczniki, czasowniki zakończone na -no, -to, imiesłowy przysłówkowe.

bezokoliczniki czasowniki zakończone na -no, -to imiesłowy przysłówkowe
 

 

4. Które z podanych wyrazów są imiesłowami?

A. pachnący
B. zadbany
C. miły
D. przystojny.

Odp. ……………………………………

5. Uporządkuj imiesłowy:

karcący, muśnięty, słuchając, zobaczywszy, wypielęgnowany, sprzątając, zjadłszy, chwaląca

imiesłowy przysłówkowe imiesłowy przymiotnikowe
współczesne uprzednie czynne bierne
 

 

6. Wśród wymienionych czasowników wskaż imiesłowy:

a) pił
b) pisaliśmy
c) malować
d) skacząc
e) nurkujący
f) zrobiono
g) wyśmiawszy
h) ukryto
i) nagoniony

Odp. ……………………………………

7. Dobierz odpowiednie opisy do podanych imiesłowów.

a) kradnący
b) upieczony
c) usiadłszy
d) wygłupiając

1. przymiotnikowy czynny ………………………
2. przymiotnikowy bierny ………………………
3. przysłówkowy współczesny ………………………
4. przysłówkowy uprzedni ………………………

8. Spośród podanych wyrazów wskaż te, które nie są imiesłowami:

a) porąbany
b) ukrywając
c) pstrokaty
d) płaczący
e) zmieniono
f) zmieniony

Odp. ……………………………………

9. Uporządkuj podane imiesłowy:

a) idąc,
b) myślący,
c) krwawiąca,
d) broniąc,
e) tańczący,
f) kichając

Przymiotnikowe czynne:……………………….. ……………………………. …………………………………..
Przysłówkowe współczesne:………………….. ……………………………. …………………………………..

10. Utwórz imiesłów przysłówkowy uprzedni od czasowników:

jeść – ……………………………………………………………………………………
obejrzeć – ……………………………………………………………………………..
wyjść – ………………………………………………………………………………….
pić – ……………………………………………………………………………………..

11. Utwórz imiesłów przysłówkowy współczesny od czasowników:

śmiać się – …………………………………………………………………………….
grać – ……………………………………………………………………………………
płakać – ………………………………………………………………………………..
widzieć – ………………………………………………………………………………..

12. Wskaż imiesłowy w zdaniu. Nazwij je.

a) Wędrując po górach, podśpiewuje. ………………………………………………………………………………………………….
b) Zgrawszy się w karty, uciekł za granicę. …………………………………………………………………………………………….
c) Kombinując jak się da, nie myślał, że trafi za kratki. …………………………………………………………………………….
d) Uciekając z lekcji, zapomnieli o konsekwencjach. ………………………………………………………………………………..
e) Wołająca o pomoc sroczka była wzruszająca. …………………………………………………………………………………….

13. W podanym zdaniu wskaż imiesłowowy równoważnik zdania.

Pisząc wypracowanie, ciągle zaglądam do słownika. ………………………………………………………………………………..

Czasownik TEST – odpowiedzi

1. niedokonane: myśleć, mówić, robić, słuchać, jeść, dokonane: zagrać, przybyć, nagrodzić, spakować, zacząć;
2. nieodmienne: marzyć, robiąc, powiedziawszy, jechać, zamknięto, zamurowano odmieniające się przez osoby: zwiedzamy, oprowadza; odmieniające się przez przypadki: wędrujący, wzbogacany, zakryty, myśląca;
3.
bezokoliczniki: marzyć, jechać,
czasowniki na -no, -to: zamurowano, zamknięto;
imiesłowy przysłówkowe: robiąc, powiedziawszy;
4. A. i B.
5.

imiesłowy przysłówkowe imiesłowy przymiotnikowe
współczesne uprzednie czynne bierne
słuchając
sprzątając
zobaczywszy
zjadłszy
karcący
chwaląca
muśnięty
wypielęgnowany

6. d), e), g), i); 7. a) 1., b) 2., c) 4, d) 3., 8. c), e);
9.
Przymiotnikowe czynne: myślący, krwawiąca, tańczący
Przysłówkowe współczesne: idąc, broniąc, kichając
10. zjadłszy, obejrzawszy, wyszedłszy, wypiwszy;
11. śmiejąc się, grając, płacząc, widząc
12.
imiesłów przysłówkowy współczesny – a) Wędrując, c) Kombinując, d) Uciekając,
imiesłów przysłówkowy współczesny – b) Zgrawszy się,
imiesłów przymiotnikowy czynny – e) Wołająca

13. Zdanie nadrzędne – ciągle zaglądam do słownika.
Imiesłowowy równoważnik zdania – Pisząc wypracowanie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czasownik

Fleksja

Fleksja TEST

Części mowy – powtórka

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)