Rzeczownik TEST

1. Odmienne i samodzielne części mowy to:

A. czasowniki, liczebniki, spójniki, przyimki
B. przymiotniki, rzeczowniki, zaimki, wykrzykniki
C. zaimki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki
D. przyimki, czasowniki, rzeczowniki, partykuły

Odp. …………………..

2. Wśród podanych wyrazów wskaż rzeczowniki, które są jednocześnie żywotne, nieosobowe i pospolite:

A. pilot,
B. mieszkaniec,
C. słoń,
D. ołówek,
E. papuga.

Odp. …………………..

3. Spośród podanych rzeczowników wybierz nieodmienne i uzupełnij nimi zdania:

Missisipi, Brda, kakao, mleko, emu, struś.

A. Czy to prawda, że ……………………………………………………………………………………………..… jest tak ogromną rzeką?
B. …………………………………………………..………………………………………….. to zwierzę często chowające głowę w piasek.
C. Agata pije …………………………………………………………………………………………………………………………..…. bez cukru.

4. Wpisz w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasie.

A. Krzyś przeraził się ogromnego (boa) …………………………………………………………………………, którego zobaczył w zoo.
B. Poproszę pół kilo (salami)………………………………………………….., a nie (bekon)…………………………………………………!
C. Marek urodził się u podnóża (Sudety)…………………………………………………………………………………………………………..
D. Na placu nie było (statua)……………………………………………………………………………………………, o której tyle mówiono.

5. Uzupełnij zdania, wpisując rzeczowniki w odpowiedniej formie.

kakao, jury, spagetti, Sudety, etui, menu

a) Dzieciaki lubią na śniadanie pić …………………………………………………………………………………………………………………..
b) Podarowałem jej pięknie zdobione ………………………………………………………………………………………. na wieczne pióro.
c) Werdykt …………………………………………………………………………………………………….. był dla nas wielkim zaskoczeniem.
d) W restauracji zamówiliśmy ……………………………………………………………………………………………………………………………
e) Zachodzące słońce oświetlało zbocza …………………………………………………………………………………………………………….
f) Kelner podał nam …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Do podanych wyrazów dopisz ich formę gramatyczną – dopełniacz liczby mnogiej:

a) ksiądz ………………………………………………………………………………………………………………….
b) mieszczanie ………………………………………………………………………………………………………….
c) jagnię …………………………………………………………………………………………………………………..
d) Amerykanin …………………………………………………………………………………………………………..
e) safari ……………………………………………………………………………………………………………………
f) akwarium ……………………………………………………………………………………………………………….

7. Które z podanych zestawów wyrazów są rzeczownikami?

A. ósmy, blisko, kakao
B. malowanie, trójka, skrzypce
C. obraz, pół, staranny
D. widok, rozmawianie, ćwierć

Odp. …………………..

8. Wśród podanych zestawów wyrazów wskaż rzeczowniki, które są jednocześnie żywotne, osobowe, pospolite.

A. babcia, lekarz, student
B. koza, sprzedawca, pilot
C. król, jabłko, państwo
D. mama, piekarz, chleb

Odp. …………………..

9. Podkreśl rzeczowniki nieodmienne.

drzewo, kakao, widmo, drzwi, sanie, boa, kiwi, Toronto, Amerykanin, przyjaciel

10. Wstaw rzeczowniki w odpowiedniej formie.

A. Rozprawa nie odbyła się z powodu nieobecności ……………………………………………………………………………. (sędzia, D. l.poj.)
B. W moim mieście otwarto dwa nowe ……………………………………………………………………………………………….. (liceum, B. l.mn.)
C. Czytałam powieść fantastyczną, której główni bohaterowie …………………………….. przybyli na Ziemię. (Marsjanin, M. l.mn.)
D. Rybak naprawiał sieć z porwanymi ……………………………………………………………………………………………………(oko, N. l.mn.)
E. Upłynęło wiele ……………………………………………………………………………………………… od tamtego wydarzenia. (rok, D. l.mn.)

11. Osobliwość w wyrazie „muzeum” polega na tym, że:

A. wyraz jest nieodmienny
B. wyraz od mienia się tylko w liczbie pojedynczej
C. wyraz odmienia się tylko w liczbie mnogiej
D. wyraz nie ma liczby mnogiej

Odp. …………………..

12. Wpisz po 4 rzeczowniki, które

A. mają tylko liczbę mnogą …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. mają tylko liczbę pojedynczą …………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Wskaż poprawne określenie rzeczownika „kibic”.

A. Jest to rzeczownik własny, żywotny.
B. Jest to rzeczownik pospolity, żywotny, osobowy.
C. Jest to rzeczownik pospolity, żywotny, nieosobowy.
D. Ten wyraz nie jest rzeczownikiem.

14. „Przyniósł ze sobą książki i zeszyty.” Rzeczowniki w tym zdaniu są:

A. własne
B. nieżywotne
C. osobowe
D. abstrakcyjne

Odp. …………………..

15. Wybierz poprawne określenie formy gramatycznej wyrazu „piorę”.

A. Czasownik, l.poj., os. 1, czas teraźniejszy, tryb oznajmujący, strona czynna.
B. Czasownik, l.poj., os. 2, czas teraźniejszy, tryb oznajmujący (orzekający), strona czynna.
C. Czasownik, l.poj., os. 1, czas przyszły, tryb oznajmujący, strona czynna.
D. Czasownik, l.poj., os. 1, czas teraźniejszy, tryb rozkazujący, strona czynna.

Odp. …………………..

16. W jakim przypadku występuje wyraz „przyjaciół”?

A. Jest to mianownik.
B. Jest to biernik.
C. Jest to wołacz.
D. Jest to dopełniacz.

Odp. …………………..

17. Który z podanych niżej rzeczowników występuje tylko w liczbie pojedynczej?

A. kasza B. ryż C. cukier D. sól E. igliwie F. ziemiaństwo

Odp. …………………..

18. Który z podanych niżej rzeczowników występuje tylko w liczbie mnogiej?

A. usta, B. perfumy, C. widły, D. wczasy, E. włosy, F. młodzież, G. piękno

 

Rzeczownik TEST – odpowiedzi

1. C.;
2. (C, E);
3. A. Missisipi, B. emu, C. kakao;
4. A. boa, B. salami, bekonu, C. Sudetów, D. statui;
5. a) kakao, b) etui, c) jury, d) spagetti, e) Sudetów, f) menu;
6. A. księży, B. mieszczan, C. jagniąt, D. Amerykanów e) nie odmienia się, f) akwenów;
7. B.;
8. A.;
9. kakao, boa, kiwi, Toronto;
10. A. sędziego, B. gimnazja, C. Marsjanie, D. okami, F. lat;
11. C.;
12. A. nożyce, sanie, drzwi, B. hegemonia, filatelistyka, siano;
13. B;
14. B.;
15. A.;
16. D.
17. B. E. F.;
18. A., C., D.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rzeczownik

Ortografia – rzeczowniki kłopotliwe

Pisownia NIE z rzeczownikami

Fleksja

7. Co jest nietypowe w odmianie rzeczowników: liceum, pieszy, mężczyzna?

8. Co widzisz charakterystycznego w odmianie rzeczowników: sanie, wujostwo, uczynność?

5. Podaj wyrazy podstawowe dla rzeczowników: zaprawa, kierownictwo, zabawka, nadbrzeże.

Odmień następujące rzeczowniki: Włochy, sanie, mieszczaństwo, miłość.

Czasownik

Fleksja TEST