Przymiotnik TEST

 

1. Spośród podanych wyrazów wskaż tylko przymiotniki:

a) różowy
b) ładnie
c) chłopięcy
d) napisany
e) czerstwy
f) umykający
g) wredny
h) maluśki

Odp. ………………….

2. Jakimi częściami mowy są pozostałe z powyższych wyrazów?

Odp. ………………….

3. Dopisz stopień wyższy i najwyższy do przymiotnika (jeśli to możliwe):

a) ciekawy ………………………………….. ………………………………………………….
b) marmurowy­ …………………………….. ………………………………………………….
c) kwadratowy­ …………………………….. ………………………………………………….
d) chory …………………………………….. ………………………………………………….

4. Popraw błędy w zdaniach:

a) Ta książka jest bardziej ciekawa od tamtej.
b) Czytam dzieła Norwidowskie.
c) Marcin jest chorszy od Anki.
d) Mój rower jest gorszy od roweru Tomka.

5. Utwórz przymiotniki dzierżawcze od określeń:

a) styl Szekspira – …………………….……………………………………………. styl
b) powieść Sienkiewicza – ……………………………………..….……….. powieść
c) rower Piotra – ………………………..………………………………………… rower
d) łoże Madeja – ………………………..………………………………………….. łoże

6. Który szereg zawiera poprawne stopniowanie przymiotnika?

a) smutny, smutniejszy, najbardziej smutny
b) śmieszny, śmieszniejszy, najśmieszniejszy
c) cichy, bardziej cichy, najbardziej cichy

7. Przymiotnik „wyższy” występuje w stopniu:

a) równym
b) wyższym
c) najwyższym

Odp. ………………….

8. Posegreguj podane przymiotniki w zależności od sposobu stopniowania:

czysty, duży, ładny, chory, piaszczysty, słony, cichy, mały, zły, dobry, niesamowity, pokojowy.

stopniowanie regularne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

stopniowanie nieregularne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Określ formy fleksyjne (przypadek, liczbę, rodzaj) przymiotnika występującego w zdaniu.

Dziewczynki są systematyczniejsze od chłopców.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………

10. Od podanych przymiotników utwórz formy stopnia wyższego i najwyższego.

A. szklany (wazon) ………………………, ……………………………..
B. małe (dziecko) ……………………….., …………………………….
C. kolorowa (wstążka) …………………, ……………………………

 

Przymiotnik TEST – odpowiedzi:

1. a), c), e), g), h);
2. b) przysłówek, d) imiesłów, f) imiesłów
3. a) ciekawszy, najciekawszy, b) i c) nie da się, d. bardziej chory, najbardziej chory
4. a)Ta książka jest ciekawsza od tamtej. c) Marcin jest bardziej chory od Anki;
5. a) Szekspirowski, b) Sienkiewiczowska, c) Piotrowy, d) Madejowe;
6. b);
7. b);
8. stopnowanie regularne czysty, duży, ładny, cichy, mały, dobry; stopnowanie nieregularne: chory, słony, zły, niesamowity, pokojowy; piaszczysty – nie stopniuje się;
9. systematyczniejsze – M., l.mn., r. niemęskoosobowy;
10. A. nie stopniuje się, B. małe (dziecko) – mniejsze – najmniejsze; C. kolorowa (wstążka) – bardziej kolorowa – najbardziej kolorowa

Zobacz:

11. Od jakich części mowy tworzymy przymiotniki? Dokonaj analizy wyrazów: przemiły, ostrzegawczy, drewniany, przydrożny, prawoskrętny, swojski, przenośny.

19. Określ funkcje formantów w przymiotnikach: kościsty, widzialny, żelazny, łamliwy, niedotykalski.

Posegreguj podane przymiotniki w zależności od sposobu stopniowania

Przymiotnik TEST

Przymiotnik

 

Facebook aleklasa 2