• Św. Augustyn w założeniach swojej filozofii ukazuje dramat człowieka umieszczonego między niebem a ziemią, między aniołami a zwierzętami.
  • Dramat człowieka polega na ciągłym rozerwaniu, szamotaniu się pomiędzy pragnieniem zwykłego, ludzkiego szczęścia na ziemi a tęsknotą za wiecznością i ideałem nieba.
  • Życie pomiędzy trwogą a nadzieją staje się koszmarem. Jest to życie w świecie dualistycznym – czyli jakby dwoistym, podwójnym, złożonym z przeciwstawnych wartości: dobro-zło, niebo-piekło, zbawienie-potępienie, dusza-ciało. Człowiek musi wybierać, pomiędzy tymi wartościami, nie ma drogi pośredniej.
  • Oczywiście – powinien wybrać dobro, niebo, zbawienie – św. Augustyn pochwala wyrzeczenie się wszelkich dóbr ziemskich, a propaguje kontemplację i ascetyczny tryb życia. Wpływ tej filozofii na literaturę widoczny jest w żywotach świętych, w ukształtowaniu parenetycznego wzorca ascety.

Uwaga
Najważniejsze dzieło św. Augustyna to Wyznania, w których wykłada założenia swojej filozofii

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Porównaj filozofię św. Augustyna z myślą św. Tomasza

Przedstaw podstawowe założenia filozofii św. Tomasza z Akwinu

Filozofia średniowiecza

Czy potrafisz wykazać, że filozofia średniowiecznych myślicieli miała wpływ na literaturę?