Czy potrafisz wykazać, że filozofia średniowiecznych myślicieli miała wpływ na literaturę?

Owszem – i to nie tylko na dzieła własnej epoki, ale również emanowała na wieki późniejsze.

 • Augustynizm – odnajdujemy w hagiografii, w ukształtowaniu ascetycznego modelu życia, pochwały kontemplacji, pogardy dla świata ziemskich wartości.
  Przykład – święty Aleksy, który latami leży pod schodami, obojętny na chłód, głód, upokorzenia – stara się myślą dotrzeć do Boga.
  Augustyńskie rozdarcie pomiędzy pokusami ziemi a wołaniem nieba pobrzmiewa też mocno w poezji prebarokowej i baroku:

 • Tomizm pociągał twórców ceniących uporządkowanie świata.
  • Misterną strukturę skonstruował w wiekopomnym dziele Włoch Dante Alighieri. Dzieło, jak wiadomo, to Boska komedia, a konstrukcja to księgi Piekła i Czyśćca oraz „nieba” – Raju.
  • Harmonię i ład ceniono też w renesansie – w poezji Kochanowskiego znajdziemy pochwałę Bożego stworzenia, urody w konstrukcji wszechświata, pochwałę Boga-Mistrza, genialnego Architekta.
 • Św. Franciszek sam stał się bohaterem literatury – nie tylko Kwiatków…, ale również innych:
  • Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu Romana Brandstaettera,
  • Krzyżowców Zofii Kossak-Szczuckiej,
  • Srebrnych orłów Teodora Parnickiego.

Jego poglądy i postawa wpłynęły na poezję – do franciszkanizmu zwrócił się po wcześniejszym buncie przeciw Bogu Kasprowicz, również Leopold Staff, a w poezji współczesnej – ideały franciszkańskie zamyka w swoich strofach ksiądz Jan Twardowski. Tak definiuje życie poeta barokowy Daniel Naborowski: „Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzki słynie” (Krótkość żywota).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Filozofia średniowiecza

Przedstaw najważniejszych filozofów średniowiecza

Porównaj filozofię św. Augustyna z myślą św. Tomasza

Średniowiecze – test