Specyfika zawodu

Praca historyka polega na badaniu zjawisk i procesów, które miały miejsce w przeszłości. Musi dotrzeć do przyczyn i skutków wydarzeń, przeanalizować je i wyciągnąć wnioski.

Swoją wiedzę historycy czerpią z dorobku archeologii, socjologii, ekonomii, statystyki, ale przede wszystkim głównym źródłem wiedzy są dla nich dokumenty (gazety, wspomnienia, pamiętniki, listy, książki, akta urzędowe).

Historyk opiera się także na świadectwach historyków poprzednich pokoleń – ich przekaz jest często najważniejszym i jedynym źródłem informacji.

Jak się studiuje?

Historię studiuje się bardzo elastycznie. W zasadzie tylko pierwszy rok ma charakter obowiązkowy, na pozostałych latach można dowolnie układać sobie plan zajęć.
Pierwsze trzy lata to podstawa studiów. Wtedy też na uczelniach, które prowadzą studia dwustopniowe trzeba napisać i obronić prace licencjacką. Właściwie nikt nie poprzestaje na tytule licencjata, wszyscy starają się studiować dalej i uzyskać tytuł magistra.

Zajęcia

W trakcie studiów będziesz musiał zaliczyć pięć kobylastych przedmiotów zakończonych trudnym, z uwagi na zakres materiału, egzaminem:

 • historię starożytną
 • historię średniowiecza
 • historię nowożytną
 • historię XIX w.
 • historię XX w.

Zakres każdego z tych egzaminów obejmuje historię Polski i historię powszechną.

 • Zaskoczeniem pierwszego roku jest duża ilość obowiązkowych lektur do przeczytania.
 • Ogromną trudność stanowią języki starożytne łacina oraz greka (nie jest obowiązkowa).

Studia historyczne to szkoła samodzielnego uczenia się, przede wszystkim dlatego, że zawierają dużo przedmiotów do wyboru.
Jeśli nie narzuci się sobie dyscypliny, nie ma mowy o zdaniu egzaminów w terminie.

Przedmioty bloku specjalizacji,

np.: przy specjalizacji archiwistycznej:

 • wstęp do archiwistyki i teoria archiwalna,
 • dzieje archiwów i ich współczesna organizacja,
 • historia ustroju Polski i administracji ziem polskich,
 • rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje materiałów,
 • edytorstwo źródeł historycznych,
 • ochrona zbiorów.

 

Gdzie studiować?

Uniwersytety

 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Zielonogórski.

Akademie

 • Akademia Bydgoska,
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach.

Wyższe szkoły pedagogiczne

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze,
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.