Predyspozycje / wymagania

 • To studia dla pasjonatów. Nie przebrnie przez nie człowiek, który nie jest zainteresowany historią, nie lubi wielogodzinnego siedzenia w bibliotekach,   wertowania starych druków i kronik.
 • Studentów historii powinien charakteryzować umysł humanistyczny, umiejętność analizowania faktów, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i wnioskowania oraz chęć analizowania materiałów źródłowych.
 • Niezbędna jest bardzo dobra pamięć ponieważ trzeba opanować pamięciowo ogromny materiał (daty, wydarzenia, dokumenty, topografię ważnych historycznych regionów).
 • Cenna jest samodyscyplina, zdolność koncentracji, cierpliwość, skrupulatność i obowiązkowość.
 • Na historii wysoko ceni się pasję badawczą i zdolność myślenia historycznego oraz umiejętność stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi oraz chęć indywidualnego rozwoju.

Inwestycje w liceum

 • Wybierz humanistyczny profil klasy i skoncentruj się na takich przedmiotach,
  jak język polski, historia, WOS, geografia. Pomyśl o wzięciu udziału
  w olimpiadzie historycznej.
 • Książki historyczne to podstawa zarówno te beletrystyczne (np. Trzech muszkieterów), jak też popularno-naukowe. Pomogą Ci zdecydować, jakim okresem historycznym chcesz się zająć.
  Sięgnij też po poważniejsze opracowania, zobacz jakim językiem są pisane, jako historyk będziesz musiał nim się sprawnie posługiwać. Upewnij się, czy to aby na pewno świat dla Ciebie.

 • Jako historyk powinieneś dobrze znać historię swoje miasta i regionu (mogą o to zapytać na zajęciach). Dlatego obowiązkowa będzie Twoja wizyta
  w regionalnym muzeum czy izbie pamięci.
 • Pomyśl o wakacyjnej wyprawie w jakiś rejon Polski, pod katem poznania jakiegoś fragmentu dziejów np. Szlakiem Orlich Gniazd lub zamów krzyżackich.
 • Jeśli już masz dokładnie sprecyzowane zainteresowania pomyśl o samodzielnej nauce języka obcego. Jeśli chcesz zająć się epoką średniowiecza nieodzowna będzie znajomość łaciny, jeśli chcesz zgłębiać stosunki polsko-niemieckie to oczywiste, że materiały źródłowe znajdziesz w języku niemieckim. Jako archiwista będziesz potrzebował również znajomości języka rosyjskiego. Niestety lektoraty na naszych uniwersytetach nie są na najwyższym poziomie
  i żeby swobodnie poruszać się po literaturze fachowej będziesz musiał sam szkolić język.
 • Oglądaj jak najwięcej filmów historycznych. Staraj się zwracać uwagę na takie elementy jak wystrój wnętrz, stroje, zwyczaje, techniki wojenne, zabudowa itp.

 

Studia

Program studiów zakłada konieczność zaliczenia zestawu przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i fakultatywnych.

Na pierwszych dwóch latach czekają Cię do zaliczenia przedmioty obowiązkowe:

 • historia starożytna,
 • dzieje i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu,
 • historia średniowiecza,
 • archeologia ziem polskich,
 • wstęp do badań historycznych,
 • język łaciński (egzamin po drugim semestrze),
 • język nowożytny (kontynuacja z liceum),
 • język nowożytny (nowy od podstaw),
 • nauki pomocnicze historii,
 • historia filozofii,
 • wychowanie fizyczne.
 • W programie studiów są dwa objazdy naukowe, należy je zaliczyć w ciągu trzech pierwszych lat studiów.

Przedmioty warsztatowe i uzupełniające:

 • archeologia ziem polskich,
 • wstęp do badań historycznych,
 • nauki pomocnicze historii,  
 • objazd naukowy,
 • statystyka z demografią historyczną,
 • historia regionów Europy i świata,
 • historia historiografii.

Przedmioty fakultatywne:

W zależności od zainteresowań i specjalizacji możesz wybrać:

 • historię historiografii lub metodologię nauk. Na tych zajęciach dokładnie poznasz warsztat historyka. Nauczysz się prawidłowego konstruowania narracji historycznej oraz poznasz sposoby interpretowania źródeł historycznych.
 • archeologię pradziejową,
 • archeologie śródziemnomorską,
 • historię sztuki,
 • historię muzyki,
 • historię filozofii,
 • ekonomię,
 • socjologię,
 • naukę o polityce,
 • statystykę historyczną,
 • demografię historyczna,
 • specjalistyczne nauki pomocnicze historii,
 • język koptyjski lub język grecki.

Drugi rok to przede wszystkim historia średniowiecza oraz historia nowożytna
od XVI w. Z obu przedmiotów czekają Cię egzaminy – pierwszy po trzecim, drugi po czwartym semestrze.
Trzeci rok to historia XIX i XX wieku, metodologia historii, logika, retoryka narracji historycznej.

Studia magisterskie

Są to specjalistyczne studia zakończone obroną pracy magisterskiej. Do zaliczenia będziesz miał wykład monograficzny, seminarium magisterskie i przedmioty specjalistyczne, przygotowujące do zawodu nauczyciela lub archiwisty.

 • Na specjalizacji pedagogiczno-nauczycielskiej obowiązują Cię zajęcia
  z pedagogiki, psychologii i dydaktyki nauczania historii oraz miesięczna
  praktyka szkolna.
   
 • Specjalizacja archiwalna (archiwistyka) obejmuje zajęcia z historii ustroju państwowego, historii form kancelaryjnych, archiwistyki, paleo- i neografii, edytorstwa źródeł historycznych. Przy zaliczeniu specjalizacji obowiązuje miesięczna praktyka archiwalna lub wydawnicza.

 

Jakie zdobędziesz umiejętności

 • Poznasz historię polityczną, gospodarczą i społeczno-kulturową Polski i Europy, na tyle dobrze, że będziesz mógł samodzielnie prowadzić prace badawcze
  lub pracować w szkole.
 • Poznasz warsztat historyka, metodologię badań. Dowiesz się jak w swojej pracy badawczej wykorzystać nauki pomocnicze (takie jak np. archeologia), jak sformułować problem, w jaki sposób przeanalizować dane i jak je potem zaprezentować w formie pisemnej.
 • Zdobędziesz umiejętność krytycznego myślenia, argumentowani, sprawnego zdobywania i weryfikacji informacji oraz wnioskowania.

 

Praca

Perspektywy pracy nie są oszałamiające.

 • Absolwenci historii najczęściej znajdują pracę w szkołach jako nauczyciel historii.
 • Niektórzy decydują się na karierę naukową i pozostają na uczelniach.
 • Część załapuje się do pracy w archiwach i bibliotekach oraz instytucjach typu Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” .
 • Wielu poszukuje zajęcia również w ośrodkach kulturalnych, agencjach reklamowych, redakcjach, a także w placówkach administracyjnych, policji czy Urzędzie Ochrony Państwa.
 • Po studiach historycznych można też rozwijać karierę w branży turystycznej, pracując jako przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek.
 • Duża część absolwentów, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, robi doszkalające kursy lub rozpoczyna drugie studia. Po ich ukończeniu jest szansa pracy w bankowości, marketingu, public relations czy reklamie.
Specyfika zawodu
Praca historyka polega na badaniu zjawisk i procesów, które miały miejsce w przeszłości. Musi dotrzeć do przyczyn i skutków wydarzeń, przeanalizować je i wyciągnąć wnioski.

Swoją wiedzę historycy czerpią z dorobku archeologii, socjologii,  ekonomii, statystyki, ale przede wszystkim głównym źródłem wiedzy są dla nich dokumenty (gazety, wspomnienia, pamiętniki, listy, książki, akta urzędowe).

Historyk opiera się także na świadectwach historyków poprzednich pokoleń – ich przekaz jest często najważniejszym i jedynym źródłem informacji.

 

Jak się studiuje?

Historię studiuje się bardzo elastycznie. W zasadzie tylko pierwszy rok ma charakter obowiązkowy, na pozostałych latach można dowolnie układać sobie plan zajęć.
Pierwsze trzy lata to podstawa studiów. Wtedy też na uczelniach, które prowadzą studia dwustopniowe trzeba napisać i obronić prace licencjacką. Właściwie nikt nie poprzestaje na tytule licencjata, wszyscy starają się studiować dalej i uzyskać tytuł magistra.

 

Zajęcia

W trakcie studiów będziesz musiał zaliczyć pięć kobylastych przedmiotów zakończonych trudnym, z uwagi na zakres materiału, egzaminem:

 • historię starożytną
 • historię średniowiecza
 • historię nowożytną
 • historię XIX w.
 • historię XX w.

Zakres każdego z tych egzaminów obejmuje historię Polski i historię powszechną.

 • Zaskoczeniem pierwszego roku jest duża ilość obowiązkowych lektur do przeczytania.
 • Ogromną trudność stanowią języki starożytne łacina oraz greka (nie jest obowiązkowa).

Studia historyczne to szkoła samodzielnego uczenia się, przede wszystkim dlatego, że zawierają dużo przedmiotów do wyboru.
Jeśli nie narzuci się sobie dyscypliny, nie ma mowy o zdaniu egzaminów w terminie.

 

 

Przedmioty bloku specjalizacji,

np.: przy specjalizacji archiwistycznej:

 • wstęp do archiwistyki i teoria archiwalna,
 • dzieje archiwów i ich współczesna organizacja,
 • historia ustroju Polski i administracji ziem polskich,
 • rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje materiałów,
 • edytorstwo źródeł historycznych,
 • ochrona zbiorów.

 

Gdzie studiować?

Uniwersytety

 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Warmińsko
  -Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Zielonogórski.

Akademie

 • Akademia Bydgoska,
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach.

Wyższe szkoły pedagogiczne

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze,
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.